4.6 C
Belgrade
29/11/2022
Crna Gora kritika zemlja

Nova knjiga pjesama Slobodana Zorana Obradovića: “Tražim te“

 Peko Laličić

 

Pesmom ka lepoti, lepotu pesmi i čitaocu

 

Slobodan Zoran Obradović: ,,Tražim te’’, PC – Lab i Međunarodno udruženje pisaca i slikara ,,Stihom govorim“,  Bijelo Polje, 2013.

Knjiga pesama ,,Tražim te’’ pesnika i proznog pisca Slobodana Zorana Obradovića iz Bijeloga Polja je četvrta po redu knjiga ovog ljubiteljima pisane reči već poznatog autora koji se smelije, dinamičnije, sa više umeća, već izgrađenim i prepoznatljivim stilom i mekom reči, osobenom i impresivnom intonacijom sada obraća zrelijoj čitalačkoj populaciji.

Ovo je stihozbirka u koju je stalo šezdeset i četiri pesnička naslova satkana u tri ciklusa koji kao da svojom kompozicijom čine jedan lirski krug koji afirmiše emotivnu i misaonu celinu i razotkriva autorova poimanja, preispitivanja i doživljavanja čoveka i večnosti, a prelama se kroz njegovu unutrašnju matricu koju i oslikava, i koja je  lepota sama.

,,Tražim te’’ je knjiga koja se po sadržaju, jezgrovitosti i stilskoj raznolikosti, ali i po formi (ne samo zbog forme soneta) razlikuje od prethodnih, jer autor na specifičan način nastavlja svoju potragu za lepotom i smislom ljubavi i topline koje vidi kao postojane kategorije i skoro se neprimetno, a ipak značajno i vidno, dotiče egzistencijalnih tema da bi poetskim zamahom i asocijativnošću iznova naglasio svoja davnašnja opredelenja koja ga u aristotelovskom smislu reči utemeljuju u spoznaji ljudskog dobra kao najvećeg dobra. Ona i ističu njegovu duhovnu snagu, raskošni talenat i neobičnu spontanost, s jedne, i uklopljenost u svet skromnih i svima pristupačnih, s druge strane, čime ga još više približavaju čitaocu i uspravljaju na poetskom putu, pa zato tako moćno i svestrano o tim vrednostima poetski i zbori.

Čitajući ovu knjigu nemoguće je ne uočiti da se Obradović napajao lepotom i ornametikom zavičajnog miljea i onim, u njima prisutnim, lirsko-epskim nabojima koji za potku imaju prirodnu blagost koja i njega karakteriše. Zato i ne treba da čudi to što melodijom i ritmikom  čini da one bivaju snažno izvorište pesme koje stvara misaono vrelo čiji je estetski i psihološki buk kanalisan perfekcijom i osećajem za reč, jezik i sliku koje se lako i spontano sublimiraju u skladnu celinu.

Ovo je knjiga čoveka koji osmehom oslikava sreću i zagrljajem je uvećava, da bi dodajući mnoštvo crvene, plave i jarkih boja ocrtavao radost da život zrači, i koji bi da pobaca crnu i sve nijanse sive boje da on (život) više ne slika tugu (Slikare živote).

Obradovićev stil pisanja prosto nameće osećaj da on i ne piše već slika pejzaže koje peva njegova duša, te tako srebreni pesme i uporno  šalje znake da lepotu sluti i da je poljupcima daje, da kroz  znake živi i traje. I to je ono što neminovno čitaoca prati kroz celu knjigu, pa otuda i potreba da se prizna da pesnik koji ovako slika svoj unutrašnji život i koji je zagledan prema spolja, je nesebičan i sav okrenut čoveku, i onda i ne treba da čudi što on to ovako i oglašava:

Želim da budem od onih što daju,

a ništa za uzvrat za sebe ne traže –

od onih koji tako snažni traju,

kod kojih pravila sebična ne važe…

                                                    (Znaci)

U potrazi za pravim vrednostima, Obradović pored dominantnih ljubavi i čovekoljublja snažno peva i o ženi kao najdubljoj suštini ljudskoga bića, koju pesmom brani i skoro jesenjinovski ističe svoju posvećenost voljenoj do te mere da mu njene sede kose mladošću blistaju (Starimo).

Ovo je knjiga iz koje izbija svetlost i dobro, vera u bolje i nada u buduće.

Iako je svestan da čovek nije kremen – već njegov prah, u pesnikovoj glavi se rađaju plava jutra i zato se čudi šta se to zbiva sa ljudima, pa poručuje: Pa šta je vama, što ste se stisli?/ Vi zlobu ljubite od svega više./ Pustite blagost u srce, u misli… Neka duša vaša ljubavlju diše (Pa šta je vama).

Nemoguće je ne uočiti da je ovo i knjiga stalne zapitanosti nad smislom i pojavnim, koja njenom  tvorcu koji ,,umesto ordenja nosi veliko srce, osmeh u njemu i tople reči pisane za ljude’’ (Umjesto ordenja), u zamenu za dileme nameće odlučnost da ne prihvata sebičnost i ne priznaje uskogrude. Zato Obradović i ,,pušta reči da na papir sleću’’, jer oseća da im je tu dom iako verujem i nije svestan da su to melem pesme koje vidaju dušu, podižu nejake, sputavaju ružnu reč, obuzdavaju ohole, sagorevaju mržnju i čitaoca brane od svakoga ko bi da ga rani.

Obradović je svestan da stihozbirka traži celoga čoveka, a pesma duboko poniranje u sebe, traganje za smislom i unutrašnju harmoniju. Zato on i rasplamsava ogroman broj tema i uspeva da stvori neobičan ambijent tihosti i uspostavi sklad misli i osećanja koje pale luče emocija i hrane duše željne pesme i lepote.

,,Tražim te“ je knjiga o kojoj bi trebalo napisati knjigu da bi se reklo sve što bi trebalo o njoj da se kaže. No, sigurno je da će pažljivi čitalac uočiti sve njene karakteristike i shvatiti da ja namerno nisam hteo da ulazim u dublju analizu da mu ne bi kvario osećaj zadovoljstva i potrebu traganja i otkrivanja novog i neslućenog, da ga ne bi vodio u poetske zalive iz kojih ne može svojim osetilima nazreti sve lepote ovog poetskog okeana u koji se slilo toliko bogatstvo lepote, emocija, misaone snage i raznovrsne poetske građe.

Ovo je poezija koju treba čitati i vraćati joj se jer je očito pisana da traje i opstaje u vremenu i da se pamti po lepoti, a treba očekivati i da će neke pesme pronaći put i do čitanki.

,,Tražim te“ je knjiga koja bi trebala da se nađe u bibliotekama i domovima ljubitelja lepe pisane reči, da je imaju svi umni i razumni. Ona bi, uz dosad objavljene knjige, morala svog stvoritelja da svrsta međ’ velike i one koji istinski bogate nacionalnu književnost i daju joj obeležja, jer je lepotom i snagom pisane reči dao odgovore na brojna egzistencijalna pitanja, ljudske dileme, htenja i stremljenja. Jer je potvrdio posvećenost čoveku, ljubavi i lepoti. Jer je njegovo stvaralaštvo obilje lepote, a u to nas uverava i ovom knjigom.

Slične vesti