16.8 C
Belgrade
25/05/2024
fantastika i horor Hrvatska region

Natječaj za zbirku kratkih priča

Udruga za fantastiku, igre i znanstvenu fantastiku F&ST raspisuje natječaj za zbirku kratkih priča.

Uvjeti natječaja:

Prihvaćaju se priče pisane u žanrovima fantastike (fantasy), znanstvene fantastike, alternativne povijesti, horora s elementima fantastike i/ili znanstvene fantastike, magični realizam i priče s nadnaravnim elementima.
Teme natječaja vezane su uz teme FantaSTikona 2019., a priča se treba doticati barem jedne ili obiju tema: istraživanje svemira i Rusija.
Radovi trebaju biti dužine od 1.000 do 10.000 riječi, poštivati općenita pravila za kratku priču te ne smiju biti prethodno objavljene na bilo koji način.
Priče mogu biti na hrvatskom i srodnim jezicima te na engleskom jeziku. Priče moraju biti pisane latiničnim pismom.
Prijavitelji mogu biti iz cijeloga svijeta, dok god poštuju pravilo jezika.
Svaki prijavitelj ima pravo poslati samo jednu priču.
Prijava će biti automatski diskvalificirana ako priča na bilo koji način promiče i zagovara mržnju, netrpeljivost i diskriminaciju.
Rok za prijavu je 23. prosinca 2018. godine.

Priče treba poslati na natjecaj@udrugafst.hr.

U naslovu e-maila treba stajati naznaka „Za zbirku”, a u tekstu maila treba navesti ime i prezime, godinu rođenja i mjesto stanovanja prijavitelja/ice.

Žiri će odabrati najbolje radove za zbirku priča koja će biti objavljena u tiskanom i barem jednom elektroničkom obliku.

Autori/ce odabranih radova neće biti honorirani i zadržavaju svoja autorska prava te imaju pravo na autorski primjerak zbirke koji mogu preuzeti na FantaSTikonu 2019. ili zatražiti da im se pošalje poštom.

Autor/ica najbolje priče bit će okrunjen/a prvom nagradom FantaST i prigodnim poklonima.

Žiri zadržava pravo ne dodijeliti nagradu za najbolju priču ukoliko smatra da nijedna prijavljena priča ne zadovoljava kvalitetom.

Slične vesti