2.1 C
Belgrade
03/02/2023
Hrvatska proza region

Natječaj za V.B.Z. književnu nagradu za najbolji neobjavljeni roman

V.B.Z. d.o.o. raspisuje javni natječaj za V.B.Z. književnu nagradu za najbolji neobjavljeni roman godine:
1.      Nakladnička kuća V.B.Z. dodjeljuje književnu nagradu za najbolji novi, originalni i neobjavljeni roman na hrvatskom jeziku i drugim štokavskim jezicima, te čakavskom i kajkavskom književnom jeziku. Nagrada se do­­djeljuje jednom godišnje.

2.      Natječaj je javan, a rukopisi se predaju pod šifrom. Molimo autore da na rukopis romana napišu šifru, a uz rukopis prilože zapečaćenu omotnicu u kojoj se nalaze šifra, ime i prezime autora, telefon, adresa i e-mail adresa (ako je imaju).

3.      Najboljem romanu bit će dodijeljena novčana nagrada u bruto iznosu od 100.000,00 kn (stotinu tisuća kuna).

4.      Svaki sudionik natječaja smije poslati samo jedan roman. Sudjelovanjem na ovom natječaju sudionici se obavezuju da njihov roman nije ranije objavljen i nije prijavljen niti na jedan drugi natječaj za neobjavljeni ro­man. Rukopis predan na natječaj, kao niti jedan dio predanog rukopisa, ne smije biti objavljen prije ili za vrijeme natječaja u bilo kojem obliku odnosno na bilo kojem mediju. Nakon što predaju rukopise, sudionici se također obavezuju da za vrijeme trajanja natječaja neće niti s jed­nom drugom nakladničkom kućom sklopiti ugovor o objavljivanju toga romana. Nagrađeni autor se obavezuje ustupiti sva autorska prava, a posebno za izdavanje romana, nakladničkoj kući V.B.Z. na trajno korištenje bez daljnje naknade, kao i pravo prevođenja na strane jezike u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Ustupanje prava  se odnosi na tiskanu i elektronsku verziju knjige.

5.      Prema preporuci žirija, V.B.Z. može tiskati još nekoliko rukopisa prispjelih na natječaj. Nakon završetka natječaja, nakladnička kuća V.B.Z. će po­nuditi ugovor autorima čija je djela preporučio žiri. Ukoliko članovi žirija ustanove da niti jedan od prispjelih rukopisa ne zadovoljava literarne krite­rije, V.B.Z. ne mora dodijeliti nagradu, niti objaviti knjige.

6.      Rukopisi moraju biti napisani na računalu, s dvostrukim proredom, na bi­jelom papiru formata A4. Uz rukopis obavezno je priložiti i elektronički za­pis istoga (na DVD-u ili CD-u). Rukopisi poslani na natječaj ne vra­ćaju se. Rukopisi moraju biti dostavljeni u pet primjeraka na adresu: V.B.Z. d.o.o., Velikopoljska 12, 10010 Zagreb, s naznakom »za nagradu V.B.Z.-a«.

Rok za prijavu: do 1. rujna 2011.

7.      Rezultati natječaja bit će objavljeni na tiskovnoj konferenciji, a nagrade uručene javno na posebnoj svečanosti.

Članovi žirija:

– Miljenko Jergović

– Strahimir Primorac

– Zoran Ferić

– Julijana Matanović

– Vladimir Arsenijević

vbz.hr

Slične vesti