18.1 C
Belgrade
01/06/2023
Hrvatska proza region

Natječaj za najbolju zbirku kratkih priča

Na natječaju mogu sudjelovati samo punoljetni autori i autorice, zbirka treba sadržavati do 50 kratkih priča pisanih hrvatskim jezikom (uključujući dijalekte), a na natječaj mogu konkurirati isključivo priče koje dosad nisu bile objavljene u tiskanom obliku. Zbirka priča mora biti potpisana šifrom i poslana kao Word ili PDF dokument (prilog ili attachment) elektronskom poštom s anonimne adrese, na E-mail: info@webstilus.net (Za Natječaj za najbolju zbirku kratkih priča). Zbirke koje na bilo koji način otkrivaju ime autora bit će diskvalificirane.
Rezultat književnog natječaja (naslov nagrađene zbirke) bit će objavljen na www.Webstilus.net i UniBook portalu 30. studenoga 2010. godine.
Nagrađeni autor dužan je u roku od 7 dana od objave rezultata natječaja (do 7. prosinca 2010. god.) dostaviti sljedeće podatke:
– šifru pod kojom je poslao svoju zbirku na natječaj (kao dokaz autorstva)
– puno ime i prezime
– adresu
– kontakt informacije: E-mail, telefon
– dokaz da je punoljetan
– kratku biografiju
Najboljem autoru bit će tiskana zbirka priča i priređena promocija knjige te će dobiti 10 besplatnih primjeraka svoje zbirke. Knjiga će biti u prodaji na www.unibook.com portalu te će autor od svakog prodanog primjerka dobivati autorski honorar.

Slične vesti