4.7 C
Belgrade
04/02/2023
Bosna i Hercegovina konkursi za objavljena dela poezija proza stipendije

Natječaj za književne nagrade «Fra Grgo Martić» i književnu stipendiju „Writers in residence“

Književna zaklada/fondacija «Fra Grgo Martić», čiji je osnivač «Stanić grupa» – Svjetlan Stanić, raspisuje

N A T J E Č A J

za književne nagrade «Fra Grgo Martić» i književnu stipendiju „Writers in residence“

Članak 1.

Književnu nagradu «Fra Grgo Martić» utemeljila je istoimena Zaklada/Fondacija, s ciljem poticanja književnog stvaralaštva te poboljšanja materijalnog položaja književnih stvaralaca.

Članak 2.

Književna nagrada «Fra Grgo Martić» dodjeljuje se za: 1) najbolju zbirku poezije, 2) najbolju knjigu proze (roman, priče/novele, putopisi), 3) najbolju zbirku poezije (prvijenac) autora koji dosad nisu objavili knjigu poezije, 4) najbolju knjigu proze (prvijenac) autora koji dosad nisu objavili knjigu proze, i 5) kraći književni rad (bilo kojeg žanra) ili književnu studiju inspirirane likom i djelom fra Grge Martića ili Bosnom Srebrenom, 6) književni rad iz oblasti književnosti za djecu bez obzira na žanrovsku pripadnost.

U kategoriji 7 se, u suradnji sa Udrugom „Kurs“ (Split), dodjeljuje jednomjesečna književna stipendija „Writers in residence“ u Splitu za književnike i književne prevoditelje.

Sve nagrade dodjeljivat će se za dosad neobjavljena djela (rukopise). U kategoriji 3 i 4 pravo sudjelovanja imaju književnici do 35 godina starosti.

Članak 3.

Radovi i prijave primaju se do 31. ožujka/marta 2011. godine. Rezultati će biti objavljeni na web stranici (www.fragrgomartic.com) i na posebnoj konferenciji za novinare, a nagrade dodijeljene na završnoj manifestaciji koja će biti održana u rujnu/septembru 2011. godine u Kreševu.

Članak 4.

Na osnovi odluke Upravnog odbora, iznosi nagrada za 2011. godinu su sljedeći: za nagrade pod brojem 1 i 2 po 7.000 KM, za nagrade pod brojem 3 i 4 po 1.000 KM, a za nagrade pod brojem 5 i 6 po 2.000 KM.

U iznos nagrada ugrađen je i honorar za objavljivanje knjige.

Članak 5.

Autori nagrađenih rukopisa obvezuju se na ustupanje prava na prvo objavljivanje nagrađenih djela, a Fondacija/Zaklada obvezuje se na objavljivanje djela u roku od šest mjeseci od objavljivanja rezultata natječaja.

Članak 6.

Pravo natjecanja u svim kategorijama imaju svi državljani Bosne i Hercegovine, izuzev članova Upravnog odbora i Ocjenjivačkog suda/Žirija, te članova   njihovih obitelji.

Rukopisi i prijave moraju biti napisani na nekom od jezika naroda Bosne i Hercegovine.

Rukopise ocjenjuje Ocjenjivački sud/Žiri, imenovan od Upravnog odbora Zaklade/Fondacije, a prijave za književnu stipendiju razmatra Upravni odbor.

Članak 7.

Natječaj za kategorije od 1 do 6 je anoniman, a nijedan dio rukopisa ne smije biti prethodno objavljen. Rukopisi se šalju u tri primjerka, pod šifrom. Šifra mora biti čitko ispisana na vanjskoj strani omotnice u kojoj se rukopis šalje, kao i na prvoj stranici rukopisa na kojoj treba stajati i naznaka u kojoj kategoriji se autor natječe.

Uz rukopis se prilaže i zapečaćena kuverta, na čijoj vanjskoj strani također mora biti ispisana šifra, a u kuverti priloženi adresa, telefon, kopija osobne iskaznice/lične karte autora i kratke bio-bibliografske bilješke. U omotnici mora biti i CD s kompletnim rukopisom knjige. Kuverte s podacima o autorima otvaraju se komisijski, u prisutnosti svih članova Ocjenjivačkog suda/Žirija, nakon što Ocjenjivački sud/Žiri donese odluku o nagrađenim rukopisima.

Članak 8.

Prijave za kategoriju 7 moraju sadržavati:
1.   životopis
2.   punu adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
3.   popis objavljenih djela (posebna izdanja i radovi u književnim časopisima),
4.   kratak opis planova rada u Splitu,
5.   pismo preporuke izdavača ili nekog od udruženja/udruga pisaca ili udruženja/udruga prevoditelja.

Članak 9.

Radovi (za kategorije 1 do 6) i prijave (za kategoriju 7) šalju se na adresu: Književna zaklada/fondacija «Fra Grgo Martić», Polje b.b. (Zgrada «Boreasa»), 71260 Kreševo, Bosna i Hercegovina, s naznakom: Za Književnu nagradu «Fra Grgo Martić» (kategorije 1 do 6) ili Za književnu stipendiju „Writers in residence“ (kategorija 7).

Slične vesti