27.8 C
Belgrade
19/07/2024
Hrvatska poezija proza region

Nagradni natječaj za najbolje književno djelo regije Providenca BnM

Udruženje umjetnika „ProvidencaBnM“ raspisuje otvoreni nagradni natječaj za najbolje književno djelo regije. Na natječaj se mogu slati radovi koji nisu objavljeni prethodno u tiskanom obliku, a u obzir dolaze poezija, priče i novele.

U slučaju slanja poezije potrebno je izabrati i poslati najmanje 10 pjesama, za priče minimalan broj za ispunjavanje uvjeta natječaja su 4 priče, a novela u cijelosti.

Stručna komisija, čija imena će biti poznata nakon objavljivanja pobjednika, odlučit će o najboljim pristiglim radovima. Pobjednici će biti proglašeni 18.05.2019. na književnoj večeri koja će se održati u Kulturnom Centru Mesnička, Mesnička 12, Zagreb. U slučaju nemogućnosti dolaska, svi pobjednici će biti oglašeni na stranicama „ProvidencaBnM“ https://www.facebook.com/NelaiDarko/.

Radove je potrebno slati na jezicima regije (hrvatskom, srpskom, bosanskom i crnogorskom jeziku dok je radove na drugim jezicima regije ili Europe, potrebno prevesti prije slanja na natjecanje). Prihvaćaju se i radovi na dijalektima hrvatskog jezika.
Svi radovi moraju biti lektorirani. Primamo radove isključivo na latiničnom pismu.
Svi radovi koji ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja, neće biti uzeti u izbor za natječaj o čemu će autor biti obaviješten.

Autor u potpunosti ustupa sva prava korištenja vlastitog rukopisa udruženju, a udruženje se obvezuje slijediti pravila autorstva.
U slučaju plagijata udruženje ne snosi odgovornost.

Radovi se dostavljaju zaključno do 20.4.2019. isključivo u digitalnom obliku na elektroničku adresu:
providencabnm@gmail.com

Uz radove potrebno je priložiti osobne podatke autora. Podaci neće biti dostupni žiriju.
Potrebni osobni podaci autora:
– ime i prezime,
– adresa,
– broj mobilnog telefona,
– kraći životopis,
– mogućnost dolaska autora na večer proglašenja pobjednika u Zagrebu dana 18.05.2019.

Ovakvim načinom odabira eliminira se bilo kakva mogućnost manipulacija rezultatima od strane organizatora i omogućuje transparentno posvećivanje djelu nevezano za autora.

Nagrade za najbolje autore, po mišljenju stručne komisije, su :
1.Za pobjednika natječaja:
besplatno tiskanje knjige koje uključuje sve troškove uređivanja i grafičke obrade uz konzultacije sa autorom – zbirka poezije, zbirka priča i novela,

2.Za drugoplasiranog autora:
književni vikend za maksimalno četiri osobe u objektu Apartmani „Vranela“- Biograd na Moru o trošku „ProvidencaBnM“,

3.Za trećeplasiranog autora:
predstavljanje radova na autorskoj književno-glazbenoj večeri u organizaciji i o trošku „ProvidencaBnM“.

U Zagrebu, 19.3.2019.
Za ProvidencaBnM, Nela Servantes Pamuković i Darko Turković

Prize literary competition Providencabnm

The Association of artists „Providencabnm“ a open prize competition for the best literary work of the The competition can be sent by works that have not been published previously in print form, and in account come poetry, stories and novels.

In the case of sending poetry, it is necessary to choose and send at least 10 poems, for stories minimum number to meet the conditions of the competition are 4 stories

The Expert Commission, whose names will be known after the publication of the winner, will decide the best works of Winners will be declared 18.05.2019. at the literary evening that will be held at the Cultural Centre of Mesnička, Mesnička nr. 12, Zagreb. In Case of the impossibility of arrival, all winners will be advertised on the pages of ProvidencaBnM, https://www.facebook.com/NelaiDarko/.

The works are necessary to send in the languages of the region (Croatian, Serbian, Bosnian and montenegro language while works in other languages of the region or Europe, should be translated before sending They also accept works on local Croatian languages.
The author completely gives up all the rights of using his own handwriting to the association, and the association obliges to follow the rules of the authorship
In the case of the plagiarism, association is not responsable.

Works needs to be delivered until 20.4.2019. exclusively in digital form on electronic address:
providencabnm@gmail.com

It is necessary to attach personal data to the author. Data will not be available to the jury.
Need personal data author:
– name and surname,
– address,
– mobile phone number,
– shorter resume,
– possibility of arrival of the author on the evening of the announcement on the 18.5.2019. in Zagreb, Croatia.

This way of choosing eliminates any possibility of manipulation of results by the organizers and allows transparent dedication part unrelated to the author.

Awards for the best authors, by the opinion of the expert commission, are
1. For the winner of the competition:
Free book printing that includes all costs of editing and graphic processing with consultation with author – collection of poetry, collection of stories and novels,

2. For second place:
Literary weekend for maximum four people in the facility apartments “ Vranela „- Biograd at sea, about the expense of “ Providencabnm „,

3. For third place:
Presentation of works on autorskoj literary music evenings in organization and about the expense of „Providencabnm“.

In Zagreb, 19.3.2019.
Za ProvidencaBnM, Nela Servantes Pamuković i Darko Turković

Slične vesti