6.3 C
Belgrade
23/03/2023
esejistika poezija proza Srbija

Наградни конкурс „Трагом настасијевића“

Библиотека „Браћа Настасијевић“ из Горњег Милановца расписује

Наградни конкурс

Т р а г о м Н а с т а с и је в и ћ а

Категорије конкурса обухватају песму, кратку прозу и есеј. Оквирна тема конкурса јесте стваралаштво чувене уметничке породице Настасијевић, премда ће стручни жири, који именује Библиотека, у свим категоријама ценити и остале самосталне и аутентичне уметничке прилоге.

Као и раније, позивамо ствараоце свих узраста – ученике основних и средњих школа, затим одрасле – афирмисане и неафирмисане. Запослени у Библиотеци немају право учешћа на конкурсу.

Технички услови:

Текстове достављати искључиво у електронској форми, у PDF и WORD формату, фонт Times New Roman, 12; обим текста не би требало да прелази 15000 карактера (са размацима). Библиотека задржава право лекторисања прилога, у процедури објављивања, уз евентуалне консултације са аутором.

Конкурс је отворен од 1. јуна до 30. септембра 2020. године. Стручни жири ће објавити резултате конкурса. Награђени радови биће објављени и промовисани у зборнику Библиотеке „Слово Ћирилово“, током манифестације „Дани Настасијевића“ у октобру 2020. Ауторска права и међусобни односи учесника конкурса и Библиотеке биће уређени уз поштовање позитивних прописа. Уз широко поштовање слободе уметничког стварања, Библиотека задржава право да не узме у разматрање радове који заговарају било који облик нетолеранције и дискриминације.

Радове достављати на email адресу: konkursgmbiblioteka15@gmail.com, са назнаком: Конкурс: Трагом Настасијевића 2020.

Контакт:

gmbiblioteka@gmail.com

www.bibliotekagm.com

Slične vesti