18 C
Belgrade
29/05/2023
esejistika poezija proza Srbija

Наградни конкурс Трагом Настасијевића

Библиотека „Браћа Настасијевић“ из Горњег Милановца расписује

Наградни конкурс

Т р а г о м Н а с т а с и је в и ћ а

Категорије конкурса обухватају песму, кратку прозу и есеј. Оквирна тема конкурса јесте стваралаштво чувене уметничке породице Настасијевић, премда ће стручни жири, који именује Библиотека, у свим категоријама ценити и остале самосталне и аутентичне уметничке прилоге.

Као и ранијих година, позивамо ствараоце свих узраста – ученике основних и средњих школа, затим одрасле – афирмисане и неафирмисане. Запослени у Библиотеци немају право учешћа на конкурсу.

Технички услови:

Текстове достављати искључиво у електронској форми, у PDF и WORD формату, фонт Times New Roman, 12; обим текста не би требало да прелази 15000 карактера (са размацима). Библиотека задржава право лекторисања прилога, због објављивања, уз консултацију са аутором.

Конкурс је отворен од 25. маја  до 10. септембра 2019. године. Стручни жири ће 20. септембра 2019. објавити резултате конкурса. Награђени радови биће објављени и промовисани у зборнику Библиотеке „Слово Ћирилово“, током манифестације „Дани Настасијевића“ у октобру 2019. Ауторска права и међусобни односи учесника конкурса и Библиотеке биће уређени уз поштовање позитивних прописа. Уз широко поштовање слободе уметничког стварања, Библиотека задржава право да не узме у разматрање радове који заговарају било који облик нетолеранције и дискриминације.

Радове достављати на email адресу: konkursgmbiblioteka15@gmail.com, са назнаком: Конкурс: Трагом Настасијевића 2019.

Контакт:

gmbiblioteka@gmail.com

www.bibliotekagm.com

Slične vesti