18 C
Belgrade
29/05/2023
Crna Gora region satira

Nagrada „RISTO PEJATOVIĆ“ za neobjavljenu karikaturu

J.U. UMJETNIČKA GALERIJA „VITOMIR SRBLJANOVIĆ“
PLJEVLJA
raspisuje
XIX KONKURS
za dodjelu nagrade za karikaturu „RISTO PEJATOVIĆ“

I
Nagrada „RISTO PEJATOVIĆ“ dodjeljuje se za neobjavljenu karikaturu sa prostora bivše SFRJ.

II
Nagrada se sastoji od plakete i novčanog iznosa od 10 cijena rada u Crnoj Gori i dvije specijalne nagrade Žirija, koje se sastoje od plakete i novčanog iznosa od 3 cijene rada.
Za nagradu konkurišu originalni radovi na slobodnu temu, formata od A4 (210 x 300 mm) do A3 (300 x 420 mm).
Plagijati i fotokopije se neće razmatrati, a prispjeli radovi se ne vraćaju.

III
Karikature dostaviti na adresu: J.U. Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović“, ul.Tanasija Pejatovića br. 32, 84210 Pljevlja – Crna Gora, sa naznakom „za nagradu RISTO PEJATOVIĆ“ do 20. maja 2012. godine.

IV
Nagrade se dodjeljuju u Pljevljima, na centralnoj svečanosti Jugoslovenskih dana humora i satire „Vuko Bezarević“, sredinom mjeseca juna 2012. godine.

V
Sve informacije o manifestaciji mogu se dobiti na fiksni tel. +382-52-322-119 i mobilni tel. +382-67 801-515, ili na e-mail adresu galerijapv@t-com.me, kao i na sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me.

Slične vesti