5.6 C
Belgrade
06/12/2022
Crna Gora fotografija region

Mont Press Photo

Namenjen je isključivo profesionalnim novinskim fotografima, fotoreporterima i slobodnim fotografima u stalnom ili honorarnom angažmanu.
Svaki učesnik može dostaviti do 5 fotografija formata 13×18 cm u rezoluciji 300 dpi, s podacima autora, nazivima fotografija, kada su i gde snimljene, objavljene ili ponuđene redakcijima.
Mogu se slati samo fotografije snimljene na području Crne Gore tokom 2010. godine.
Prijava treba da sadrži: Ime i prezime autora, adresu, kontakt telefon, e-mail, status autora, nazive fotografija s kojima konkuriše uz izjavu da je jedini nosilac autorskih prava nad istim, te saglasnost da se mogu bez naknade koristiti isključivo u svrhu afirmacije konkursa u medijima, katalogu, sajtu.
Nagrada u vidu plakete i novčanog iznosa od 300 evra uručuje se početkom marta 2011. na svečanosti u Baru.
Rok za prijavu: 25 februar 2011.
Slati na e-mail: mcpbar@t-com.me; tel: 069 029 947

Slične vesti