3.6 C
Belgrade
01/12/2022
Bosna i Hercegovina književnost zemlja

‘Moja domovina Bosna i Hercegovina’: Konkurs za radove učenika

Savez antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini (SABNOR) organizuje takmičenje za učenike osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini za izbor najboljih likovnih i literarnih radova na temu ‘Moja domovina Bosna i Hercegovina’.

Ovo takmičenje je dio aktivnosti obilježavanja 70. godišnjice moderne države Bosne i Hercegovine, odnosno Prvog zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH-a). Dan državnosti Bosne i Hercegovine, 25. novembar, će na ovaj način prikladno promovisati i obilježiti nastavnici i učenici, te doprinijeti razvijanju osjećaja pripadnosti Bosni i Hercegovini i ljubavi prema domovini.

Najboljih šest likovnih radova, odnosno, tri rada učenika osnovnih škola i tri rada učenika srednjih škola, biti će novčano nagrađeno, a radovi će naknadno biti prezetirani na izložbi u okviru svečanosti povodom obilježavanja 70. godišnjice moderne države Bosne i Hercegovine. Najboljih šest literarnih radova, odnosno, tri rada učenika osnovnih škola i tri rada učenika srednjih škola, će također biti novčano nagrađeno, a prvonagrađeni literarni radovi bit će pročitani na svečanostima povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Radovi trebaju ilustrovati temu ‘Moja domovina Bosna i Hercegovina’ i ispunjavati sljedeće kriterije:

• Promovisati vrijednosti suživota i tolerancije,

• Afirmisati i prezentirati vrijednosti borbe protiv fašizma,

• Referisati se na 70. godišnjicu postojanja moderne države Bosne i Hercegovine, zasnovane na temeljima postavljenim na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a, održanom 25-26. 11. 1943. godine.

• Sadržavati umjetničku, tj. likovnu i/ili književnu vrijednost.

• Biti kreativni u načinu obrađivanja i prezentacije zadate teme.

Uslovi takmičenja su sljedeći:

• Na takmičenje se mogu prijaviti učenici od VI do IX razreda osnovne škole i učenici od I do IV razreda srednje škole s područja Bosne i Hercegovine slanjem literarnog ili likovnog rada i osnovnih podataka: ime i prezime, adresa stanovanja, škola, razred, kontakt telefon.

•  Kod literarnih radova predviđena je slobodna forma izražavanja (poezija, proza), a dostavljeni radovi ne smiju prelaziti više od 3 stranice i trebaju biti otkucani.

• Kod likovnih radova dozvoljene su sljedeće tehnike likovnog izražavanja: 1) crtanje: olovka, tuš, kombinovano… i 2) slikanje: akvarel, tempera, gvaš, kolaž, pastel, kombinovano i dr.

Rok za dostavljenje likovnih i literarnih radova je 5. novembar 2013. godine, a radove je potrebno dostaviti poštom sa naznakom – Za takmičenje: ‘Moja domovina Bosna i Hercegovina’, na adresu: Ministarstvo obrazovanja i nauke Bosne i Hercegovine, ulica dr. Ante Starčevića bb 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina.

Slične vesti