10 C
Belgrade
06/12/2022
NVO sektor region Srbija vesti

Mesto i uloga civilnog sektora u savremenoj kulturi Srbije i regiona

nksRegionalna konferencija Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije

Mesto i uloga civilnog sektora u savremenoj kulturi Srbije i regiona

Beograd, 19. novembar, 10-15h, Kulturni centar Rex, Jevrejska 16

 Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) organizuje 19. novembra 2013. u Beogradu regionalnu konferenciju “Mesto i uloga civilnog sektora u savremenoj kulturi Srbije i regiona”, koja će preispitati položaj civilnih inicijativa u kulturi u zemljama u regionu i istaći njihov doprinos razvoju celokupnog društva, uključujući procese demokratizacije i evropskih integracija, koji su u različitim fazama na prostoru bivše Jugoslavije.

 S obzirom da postoji ozbiljna opasnost da političke, administrativne i druge razlike dodatno uvećaju asimetriju u razvoju zemalja u regionu, iskustvo i otvorenost za saradnju, opredeljenje ka savremenim modelima delovanja i izražavanja, proaktivnost i brojni drugi kapaciteti aktera nezavisne kulturne scene, kvalifikuju upravo civilne organizacije da preuzmu aktivniju ulogu u procesima demokratizacije, evropskih integracija, regionalnog razvoja i pomirenja.

 Konferencija će okupiti predstavnike civilnog društva u kulturi, domaćih i stranih institucija, donatore i stručnjake u oblasti kulturne politike iz Srbije i regiona, a kroz uvodna izlaganja i panel diskusije ispitaće ulogu civilnog sektora u kulturi u osnaživanju društva za uspešan i balansiran razvoj procesa demokratizacije i evropskih integracija u regionu. Posebno će biti istaknut značaj regionalne saradnje koja upravo u civilnom sektoru u kulturi može da bude primer i za druge oblasti društva.

 Među gostima Konferencije su predstavnici Regionalne platforme za kulturu Kooperativa, koja okuplja civilne inicijative u kulturi iz svih zemalja sa prostora bivše Jugoslavije. Kooperativa će održati sastanak svog UO u Beogradu u znak solidarnosti s kolegama u Srbiji koji se suočavaju sa brojnim problemima i nastavkom ignorisanja ogromnog doprinosa koji daju razvoju ukupnog kulturnog života, ali i društva u celini. Poslednji primer je i nedavna odluka Ministarstva kulture i informisanja Srbije da raskine Protokol o saradnji sa Asocijacijom NKSS iz 2011. godine, koji je potpisan kao prvi korak ka kontinuiranom dijalogu o ključnim pitanjima uslova rada i statusa nevladinog sektora u oblasti savremenog stvaralaštva, ali i širih pitanja kulturne politike. Uprkos raskidu Protokola o saradnji, Asocijacija NKSS je ponovila poziv Ministarstvu kulture za dijalog, pa u tom smislu i predstojeću Konferenciju vidi kao priliku za njegovo otpočinjanje.

 Uvodničari Konferencije biće direktorka Kancelarije saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije Ivana Ćirković, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i šef UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu dr Milena Dragićević Šešić, projektni direktor Multimedijalnog instituta u Zagrebu, kulturni radnik i aktivista Teodor Celakoski i predsednik Izvršnog odbora Centra za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope Predrag Cvetičanin. U ime organizatora, uvodno izlaganje održaće predsednica Asocijacije NKSS Milica Pekić, istoričarka umetnosti i jedan od osnivača Kiosk platforme za savremenu umetnost u Beogradu, koja je i predsednica UO Regionalne platforme za kulturu Koopetativa.

 Konferenciji prethodi interni sastanak članica Asocijacije NKSS i Regionalne platforme Kooperativa, koji će biti održan 18. novembra u Kulturnom centru Rex.

 Konferencija je organizovana uz podršku Fonda za otvoreno društvo u Srbiji.

 Više informacija o Asocijaciji NKSS i učesnicima: u prilogu i na sajtu www.nezavisnakultura.net

 *U PRILOGU: Preliminarna agenda Konferencije, informacija o organizatorima i uvodničarima.

 **Molimo novinare zainteresovane za praćenje Konferencije da potvrde prisustvo do petka, 15. novembra, na adresu koordinator@nezavisnakultura.net

Takođe, novinari zainteresovani za intervjue/izjave nekog od učesnika mogu se javiti na adresu koordinator@nezavisnakultura.net

 Kontakt: Nataša Vranić, tehnički sekretar NKSS

3283-672; 063 1966 652
koordinator@nezavisnakultura.net

Rad može da sadrži najviše 1000 reči (dve kucane strane A4 formata);

 –          Rad mora biti zasnovan na stavovima i iskustvima u vezi sa slepim i slabovidim osobama;

–          Svaki/a učesnik/ca konkursa može učestvovati sa najviše 2 rada;

–          Uz rad dostaviti sledeće podatke: ime, prezime, adresa stanovanja,  ime škole/ fakulteta, razred/ godina studija, mejl adresa i kontakt telefon;

–          Pravo učešća imaju svi oni čiji rad do sada nije nigde publikovan;

–          Najbolje radove će birati stručni žiri koji će ocenjivati ideju, originalnost, kreativnost;

–          Prva tri mesta u kategoriji srednjoškolaca/ki i u kategoriji studenata/kinja će biti nagrađeni na svečanoj ceremoniji predstavljanja najboljih radova i dodeli nagrada autorima/kama istih, kao deo nagrade je i studijsko putovanje, sa najboljim omladincima Saveza slepih Srbije, u neku od zemalja Evrope;

–          Pobednički radovi biće objavljeni na sajtovima organizatora (http://www.savezslepih.org.rs/, http://www.koms.rs/, www.srednjoskolci.org.rs), a njihovi autori/ke će biti obavešteni putem mejla (isto važi i za najbolje radove);

–          Organizatori imaju pravo koriščenja svih radova u bilo kom obliku i bilo kom mediju, pri tom će organizatori nastojati da navedu ime autora/ke, ali ne odgovaraju ukoliko uredništvo drugih medija to ne učini;

–          Radovi se šalju do 10. decembra 2013. na mejl adresu omladina.savezslepih@gmail.com;

–          Slanjem Vaših radova prihvatili ste uslove navedene u prethodnim stavkama.

 Teme za takmičenje učenika srednjih škola:

  1. 1.      Položaj slepih i slabovidih u našem društvu
  2. 2.      U očima mrak, a iz duše bije svetlost

 Teme za takmičenje studenata:

  1. 1.      Integracija slepih i slabovidih osoba u društvu
  2. 2.      Humanost – mali deo mog vremena puno znači slepim i slabovidim osobama

 

Za sva dodatna pitanja, informacije, sugestije, predloge, budite slobodni da nas kontaktirate putem mejla omladina.savezslepih@gmail.com.

Ohrabrujemo Vas da date svoju proznu ili poetsku reč o jednakostima, sličnostima i razlikama sa kojima se svakodnevno susrećete.

Do čitanja,

Pozdravljamo Vas!

 Savez slepih Srbije, Unija srednjoškolaca Srbije i Krovna organizacija mladih Srbije

Slične vesti