4.4 C
Belgrade
01/12/2022
Makedonija region vizuelne umetnosti

Međunarodni natječaj za kompjuterski crtež „Rastemo zajedno „

rajko zinzifovPosvećen  28. septembru, danu  Bošnjaka u Makedoniji

Zahtjev za crteže

1.Da su napravljeni  u programu po izboru

Adobe Photoshop , Corel Draw , Adobe Illustrator , Microsoft Paint , Corel Painter Classic , Macromedia Free Hand , itd. . )

2.Da se ne  koriste gotove slike ili crteži ;

Radovi bi trebali biti propraćeni sljedećim informacijama

* Naziv crteža

* Ime i prezime autora ;

* Datum rođenja ;

* Tačna adresa ;

* Škola ;

* Mentor ;

* Kontakt adresa ( e – mail ) ;

* Ime programa u  kojem  su  uradjeni  crteži .

• Svaki učesnik  može poslati najviše tri crteža !

Pravo učešća  imaju  učenici  osnovnh škola  od 5 do 15 godina !

I. grupa – 5-8 godina ;

II grupa – 9 – 11 godina ;

III grupa – 12 – 14 godina ;

Krajni rok za slanje  kompjuterskih crteža:

20. septembar  2014 godine na sjedeću e-adresu

rzinzifov@yahoo.com

Učesnici  se slažu crteže koje se šalju na natjecaj da ostanu u  vlasništvu škole i da se koriste kao reklamni materijal  ili da budu  objavljeni .

Rezultati će biti objavljeni najkasnije do 22/09/2014 na sljedećoj stranici    rajkozinzifov.weebly.com  licno ucesnicima elektronskim  putem .

Na natjecanju  će se dodijeliti prva , druga  i  treća nagrada u svakoj kategoriji

i diplome za  učešće  ostalim  učesnicima  i njihovim  mentorima .

OOŠ”Rajko Žinzifov”       G.Orizare, Veles

Makedonija

 

Slične vesti