6.4 C
Belgrade
06/12/2022
Hrvatska satira

Međunarodni natječaj „Tomislav Ožanić Tom“

UDRUGA HRVATSKIH AFORISTA I HUMORISTA (UHAH)

i

HUMORISTIČNO-SATIRIČNI LIST Uh!Aha!

Split – Hrvatska

raspisuju

MEĐUNARODNI NATJEČAJ ZA 2022. –

“TOMISLAV OŽANIĆ TOM“

za kratki najhumorističniji potpis ispod karikature

Propozicije: Natjecati se mogu svi građani i građanke diljem svijeta. Natjecatelji izvan hrvatskog, bosanskog, srpskog i crnogorskog govornog područja moraju svoj rad poslati preveden na jedan od BHSC jezika. Natječaj je javan, a natjecatelji trebaju u jednoj .doc ili .docx datoteci, poslati najviše dva rada, svoje puno ime i prezime, adresu prebivališta, te e-mail i/ili broj mobitela. Radovi se šalju isključivo na e-mail: magazin@uhah.hr

Natječaj je otvoren od 24. siječnja (januara) 2022. do 24. ožujka (marta) 2022. Radovi poslani na ovaj natječaj postaju vlasništvo e-magazina “Uh!Aha!“ i bit će odmah objavljivani u narednim brojevima. Rezultati natječaja bit će objavljeni u broju “Uh!Aha!“ za travanj (april) 2022.  – na Tomovu prvu godišnjicu smrti 06. travnja 2022. godine.

Tročlani prosudbeni odbor u sastavu: urednik lista, te po jedan humorist i karikaturist dodijelit će Povelju za najhumorističniji potpis ispod karikature iz ostavštine Tomislava Ožanića Toma i originalnu uokvirenu karikaturu sa potpisom u boji, veličine 50×41 cm.

Tomislav Ožanić TOM (Slavonski Brod 1939. – Zagreb 2021.). Hrvatski, jugoslavenski, europski i svjetski karikaturist te tvorac OSKARike i putujuće izložbe. Većim dijelom svog života živio je i stvarao u Zagrebu, gdje je bio i urednikom glasila Hrvatskog društva karikaturista “Karika“ te dugogodišnji tajnik. Crtao je za nekoliko domaćih dnevnih novina i časopisa („Vjesnik“, „Večernji list“, „Danas“). Dobitnik je više od 40 nagrada i priznanja na mnogim festivalima karikature u Rusiji, Iranu, Koreji, Japanu, bivšoj Jugoslaviji… Za života pisao je i povremeno objavljivao aforizme. Karikaturu koju poklanjamo na ovom natječaju poklonio mi je 2012. godine.

PRIMJERI KAKO UREDNIŠTVO ZAMIŠLJA POTPISE

I OBJAVE TRAŽENIH RADOVA O ZADANOJ KARIKATURI

(Objavljeni potpisi ispod karikature nisu natjecateljski)

1. Primjer: Živjela priroda! (Dražen Jergović, Zagreb, HR)

2. Primjer: Lugar: „Još ima posla za mene!“ (Dražen Jergović, Zagreb, HR)

Slične vesti