7.4 C
Belgrade
01/02/2023
promocije Srbija

Mala sala SKC-a, 6. jul: Vladimir Pištalo

sreda, 6. juli, tačno u podne

Učestvuju: Vladimir Pištalo i Nenad Šaponja
Moderator: Vesna Kapor

„ Vladimir Pištalo jeste danas jedan od najznačajnijih savremenih srpkih pisaca, a njegova dela, pre svega romani Tesla, portret među maskama i Milenijum u Beogradu, prevode se, ili su prevedena, na desetak jezika.
Novi roman Vladimira Pištala, Venecija, jedan je od najneobičnijih romana naše književnosti upravo zbog svoje komunikacione platforme. Pisana u tanananomprocepu između bildungs romana i knjige metamorfoza, prateći muzičku strukturu u kojoj su vremena sadašnjeg i počivšeg smeštena u istu ravan, a osenčena poezijom i svetlošću Mediterana. Ona izosi pred čitaoca jednu duboko ličnu priču intelektualnog odrastanja i poetskih metamorfoza, i to kroz roman o gradu koji ne priznaje ograničenja materije, gradu nestalom uprkos zakonima verovatnoće.
Pištalov novi roman pokazuje brodelovsku ljubav za Mediteran. Kroz knjigu o promeni, knjigu o obrtanju svih značenja u karnevalu, autor posmatra Veneciju na ozarenim licima ljudi iz celog sveta. Traži je u zapisima srpskih i svetskih pisaca, ali i u ličnim predačkim povestima, u istoriji mediteranskih Slovena, u izbrisanim preobražajima krilatih lavova po jadranskimi grčkim ostrvima, i komediji del arte, i pre svega, u poeziji.
Pisan između načeća da je „ceo svet zaključan, a ključevi se ne vide“ i da je „metafora alatka stvaranja koju je Bog zaboravio u svetu“, Venecija predstavlja drugi svet u ovom svetu, u remboovskoj „nenastavljivoj strani vazduha“.
Poput himere samog grada i roman Venecija je začudna sinkretička mešavina, književni odgovr na postojanje ove „plutajuće bajke“. Ovo je najličnija knjiga najpoetičnijeg srpskog pisca.“ N. Šaponja

Slične vesti