-0.4 C
Belgrade
29/03/2023
Srbija

Likovni konkurs Beograd – urbana nezadovoljstva

NU „Božidar Adžija“ raspisuje likovni konkurs na temu

BEOGRAD – URBANA NEZADOVOLJSTVA

• O TEMI
Tema od umetnika zahteva prikazivanje uznemirujućih i neprijatnih gradskih prizora kao što su: ljudi i kontejneri, užurban saobraćaj, nedostatak parking prostora, smog, prašina, duvanski dim, urlici sa splavova, noć u pljeskavičarnicama, bahati vozači, crnilo iz odžaka, psi lutalice i sve ono što uznemiruje umetnike u gradskom okruženju.
Tema podrazumeva bavljenje onom stranom Beograda koja i nije tako plemenita i lepa. Konkursom se, kroz umetničko stvaralaštvo, pokreću pitanja društvene odgovornosti u urbanoj sredini. Za potrebe izrade rada na ovom konkursu, dozvoljeno je korišćenje bilo koje slikarske tehnike.

• KO MOŽE DA UČESTVUJE
Pravo učešća na konkursu imaju likovni umetnici sa prebivalištem na teritoriji Beograda, pod uslovom da imaju dovoljno radova (koji ne moraju biti vezani za ovu temu) a koje bi mogli da izlože od 14.07.2011. godine.

• NAGRAĐIVANJE
Po završetku konkursa, NU „Božidar Adžija“ će nagraditi tri najbolja rada likovnih umetnika.
Nagrade su:
I nagrada – 20.000 dinara i samostalna izložba u galeriji „Ostrvo“ u periodu od 08.09. – 05.10.2011. godine, jedan od kurseva, kao i pravo na izbor jednog umetnika koji će se predstaviti izložbom u galeriji „Ostrvo“ u periodu 14.10. – 05.11.2011.
II nagrada – Samostalna izložba u galeriji „Ostrvo“ u periodu 05.08. – 07.09.2011.
III nagrada – Samostalna izložba u galeriji „Ostrvo“ u periodu 01.07. – 01.08.2011.
Najbolje radove izabraće posetioci galerije „Ostrvo“, u periodu od 10.06. do 23.06.2011, izglasavanjem tri najbolja rada među slikama koje su ušle u najuži izbor.

• KAKO KONKURISATI
Radove slati u elektronskoj formi u JPG formatu, na e-mail:
konkurs@bozidaradzija.com,

ili na disku, poštom, na adresu:
NU „Božidar Adžija“, Radoslava Grujića 3, 11000 Beograd
sa naznakom „Za likovni konkurs“.
– Uz radove je potrebno priložiti i prijavu za učešće na konkursu u kojoj treba navesti sledeće podatke:
ime učesnika, adresu, e-mail, telefon, CV, podatke o radovima (naziv dela, tehniku, dimenzije).
– Maksimalan broj radova po učesniku je 3 (tri).
– Konkurs je otvoren do 29.05.2011, a radovi pristigli posle ovog roka se neće uzeti u razmatranje.
Prispele diskove sa radovima zadržava galerija.
Samo učesnici konkursa koji uđu u uži izbor biće kontaktirani do 06.06.2011. godine.
Inicijalnu selekcju radova obaviće: Milica Ivković (istoričarka umetnosti), Katarina Španić Ostojić (urednica Centra za kulturu „Božidar Adžija“) i Jelena Đurović (koordinatorka Centra za kulturu „Božidar Adžija“)

• DODATNE INFORMACIJE:
+381 11 344 34 46, +381 11 245 48 44
kultura@bozidaradzija.com
http://www.bozidaradzija.com/aktuelnosti/235-beograd-urbana-nezadovoljstva.html

Slične vesti