7.4 C
Belgrade
01/02/2023
Srbija

Latinoamerikanci i pridruženi Balkanci

Milan Balinda - Pouzdana secanjaMilan Balinda – Pouzdana sećanja, Centar za kulturu Gradac, Raška, 2013

Ista prašina lebdi kao izmaglica nad Dorćolom i nad visoravnima  Meksika. Nikad je izbrisati. A lebdi i izmaglica iznad vode.  A u izmaglici svašta se prividi. Nikad čovek nije siguran da li je ono što vidi stvarnost ili privid  ili možda dimenzija x. Naročito ako je maštovit i osetljiv i sklon avanturama i uopšte svakom  izmišljavanju.  I tako Milan Balinda ode u svet i da upozna Markesa i sve to, ali tamo nađe isto što je i ostavio. Samog sebe u prašini i izmaglicama svih poznatih vrsta.

A dopalo mu je da svet ugleda sredinom dvadesetog veka. Početak tog veka je obeležilo komadanje po svim osnovima. Veliko komadanje starih evropskih carstava pratilo je odgovarajuće komadanje kulturnog nasleđa. Stara duša Evrope izgubila je sposobnost stvaranja i šta nam je drugo preostalo, njenoj deci, sem dekompozicije svog nasleđa.

Istovremeno je na drugoj strani sveta dozrevala civilizacija nastala mešanjem nasleđa tri kontinenta: Evro-azije, Amerike i Afrike. Tako je kraj dvadesetog veka vreme latinoameričkog senzibiliteta i sambe.

Mnogi naši pisci pronašli su u latinoameričkoj književnosti uzore za svoje stvaralaštvo. Nekako je to sve kompatibilno: fantastični realizam i oni najstariji slojevi evropske kulture sačuvani u nepristupačnim gudurama Balkana.

Itd. Sve su to već opšte stvari. Naprosto je već postalo dosadno o tome i govoriti. Svi čekamo novu paradigmu, ali nje ni od korova, pa smo i dalje prisiljeni da se krećemo u okvirima iste.

Jer, kad malo bolje pogledaš sve ti to izađe na isto. Gde god da si se rodio tvoja duša mora videti apsurd. To joj je valjda imanentno. Neki uvuku glavu u ramena i odžive svoj život uglavnom pokorno, a neki se bacakaju, pa se umore.

I opet natrag na dorćolski asvalt, u prašinu koja lebdi u izmaglici. U krčmu sa daščanim a ne glinenim podom u kojoj se služi šljivovica umesto pulkea. E, moj amigo.

– Marija Ivanić 

Slične vesti