20.6 C
Belgrade
26/05/2024
Crna Gora poezija region

Last minute: Konkurs za haiku (do 30. novembra)

Međunarodno udruženje književnika i umjetnika Nekazano iz Bara

za četvrti broj svog haiku časopisa raspisuje

K O N K U R S

Časopis će i ovaj put imati pored opšti i tematski dio.

Tema će biti vetar i na tu temu možete poslati 3 (tri) tanke ili sedoke.

Za opšti dio svaki autor može poslati do pet haiku bilo pojedinačnih, bilo da su ciklus,

te po jedan haibun ili neku drugu formu japanske tradicionalne poezije.

Jedan autorski esej ili ogled vezan za haiku poeziju.

U dijelu odvojenom za djecu objavićemo radove djece autora uz obaveznu naznaku mentora.

Radovi se mogu biti slati na bilo kom jeziku uz prevod na srpski.

Radove slati isključivo u elektronskoj formi na e-adresu:

nekazano.bar@gmail.com

Radove slati u jednom word dokumentu, pisano fontom new times roman, 12pt.

Konkurs je otvoren do 31.novembra.

Molimo vas da poštujete propozicije.

Pretplata, kotizacija i troškovi slanja iznose 5,00€

Časopisi će se posle promocije zbog troškova slanja, slati kao i do sada

po državama i gradovima, preko svojih predstavnika.

Sa poštovanjem, vaše Nekazano.

Slične vesti