4.9 C
Belgrade
30/03/2023
Srbija vizuelne umetnosti

Kontrolisano ludilo 6

Umetnička asocijacija Zrenjanin i Kulturni centar Zrenjanina raspisuju KONKURS za oslikavanje gradskih fasada – „Kontrolisano ludilo 6”

U cilju da se street art proširi po celom gradu i afirmiše kao izuzetna likovna forma šireg značaja, kao  i da se izbegne izvesna jednoobraznost u radovima, u propozicijama ove godine nema unapred zadate lokacije niti teme.

Autori treba da pošalju svoje ideje (skice), spisak potrebnog materijala i eventaulno lokaciju u gradu, (ukoliko imaju konkretnu ideju i razlog zašto žele da svoj rad izvedu baš na toj lokaciji).

Raspoložive boje su akrilne fasadne i auto-lakovi po potrebi.

Potrebno je navesti trajanje realizacije rada. Ukoliko bude potrebno organizatori će obezbedili smeštaj umetnika.

Dimenzije rada su maximalno: 10 m2

Konkurs je otvoren do 20 juna. 2011. god.

Radovi će biti realizovani tokom poslednje nedelje juna 2011. god.

Adresa za slanje skica elektronskom poštom: kczr@kczr.org i ua.zrenjanin@gmail.com

Adresa za slanje skica  poštom: Kulturni centar Zrenjanina, Narodne omladine 1, 23000 Zrenajnin za konkurs „Kontrolisano ludilo 6“

Slične vesti