2.9 C
Belgrade
01/02/2023
region Srbija vizuelne umetnosti

Konkursi SULUJ-a

suluj znakGalerija SULUJ

Terazije 26-II, 11 000  Beograd, Srbija

 

I   Konkurs za samostalne izložbe i autorske projekte –  izlagačka sezona 2017. godine

II  Konkurs za rezidencijalni boravak  umetnika u srpskim ateljeima pri CITE Internationale des Arts Paris  tokom 2017. godine

 

Konkurs je otvoren od 12. IX do 12. X 2016.

 

Umetnički savet SULUJ-a  raspisuje konkurse za dva odvojena projekta čiji je jedinstveni  nosilac pred (su)finansijerima – Republičkim ministarstvom kulture i informisanja i Gradskim sekretarijatom za kulturu Beograda.

Za konkurs II (CITE) isključivo mogu konkurisati članovi ULUS-a, ULUV-a, ULUKiM (odnosno konstitutivnih članica SULUJ-a), a za konkurs I (izlagačka sezona)  izuzetno i članovi ULUPUDS-a ( sa kvalitetnim projektima iz oblasti  vizuelne umetnosti). Napominjemo da se kao samostalno izlaganje računa izlaganje do tri umetnika. Kod autorskih – grupnih projekata važno je napomenuti da će prednost imati projekti regionalne saradnje i aktuelne problematike,  te prve samostalne izložbe mladih  umetnika i doktorski projekti. Za grupne projekte autori mogu, ukoliko se projekat usvoji, da (kombinovano) samostalno konkurišu kod Ministarstva kulture i informisanja odnosno Gradskog sekretarijata za kulturu i navedu SULUJ kao korisnika sredstava i prostor u kome će se održati projekat.

 

I Selektovane izložbe , samostalne ( do 12 ukupno), odnosno projekti kolektivnih tematskih – autorskih izložbi (do 2) će se održati tokom 2017. godine u prostoru Galerije SULUJ / Terazije 26, Beograd. Galerija zadržava pravo rasporeda termina, u dogovoru sa odabranim autorima, sa pauzom tokom dela jula/avgusta 2017. godine.

 

Galerija i uprava SULUJ-a će doneti, u zavisnosti od rezultata konkursa pri Ministarstvu kulture i informisanja, odnosno Gradskom sekretarijatu za kulturu, odluke o ličnom (su)finansiranju projekata koje će ući u uslove novog Ugovora o izlaganju u Galeriji SULUJ-a. Izlagači koji učestvuju na konkursu I – Izlagačka sezona 2017, a nisu članovi profesionalnih udruženja, participiraju sa 2000 dinara za obradu konkursnog materijala, a ukoliko se projekat usvoji i sa 200 evra u dinarskoj protivrednosti za pun termin (12 izložbenih dana) , odnosno 100 evra za kraći termin (6 izložbenih dana), a učesnici iz regiona i inostranstva u duplom iznosu, osim ukoliko nisu deo projekta koji se finansira iz gradskog ili republičkog budžeta.

 

 

II Rezidencijalni boravak u srpskim ateljeima CITE – PARIZ 2017

 

SULUJ, odnosno republika Srbija, raspolaže sledećim terminima i ateljeima tokom 2017. godine u CITE-u:

I  – januar, februar i mart (jedan atelje sa mogućnošću boravaka 2 umetnika ili umetnika i pratioca), II – april, maj, jun ( jedan atelje sa mogućnošću boravka 2 umetnika), (u terminu april, maj i jun i ULUV raspolaže sa jednim ateljeom), III – jul, avgust, septembar – 2 ateljea sa mogućnošću boravka po 2 umetnika; IV – oktobar, novembar, decembar (jedan atelje sa mogućnošću boravka 2 umetnika). Ukupno SULUJ može da odobri 5 termina za učešće članova ULUS-a. Termini mogu da se rasporede u skladu sa dogovorom sa organizatorom. Molimo da, u samoj aplikaciji,  okvirno odredite mesece u kojima bi ste boravili u CITEu.

Napominjemo da u prethodne dve godine država nije odobrila sredstva za glavni projekat (boravak umetnika) ali da smo u okviru konkursa za mobilnost umetnika imali uspešne aplikacije za refundacije dela putnih troškova. Stoga bi autori koji konkurišu za ateljea u 2017. g. trebalo da projektuju sopstveno učešće ili donatora. Mesečna cena ateljea po osobi se kreće od oko 520 eura za samostalno korišćenje ateljea, do mnogo povoljnije varijante od 670 eura za dva rezidenta.

 

Popunjen formular i dodatnu dokumentaciju, uz dokaz o uplati 1500,00 dinara na račun SULUJ-a sa naznakom – za konkurs 2017. ( I i/li II, i imenom na uplatnici) , odnosno 2000 za one koji nisu članovi, predati kustosu svakog radnog dana od 14 – 16 časova u kancelariji SULUJ-a, ili ULUPUDS-a,  Terazije 26, II sprat, ili poslati poštom na navedenu adresu. Izuzetno ćemo primati i putem priznanice u gotovini / navedene naknade za konkurse.

Autori koji konkurišu za konkurs I ili II, precrtavaju konkurs na kome ne žele da učestvuju, odnosno za oba naglašavju da učestvuju paralelno. Fotodokumentacija odnosno CD je obavezan u oba slučaja, samog aktuelnog projekta i novijeg rada, kao i katalozi najvažnijih izložbi.

  1. t. računa SULUJ, Terazije 26 Beograd

 355-1008625-71 (Vojvođanska banka ad)

sa naznakom ZA KONKURS 2017, sa punim imenom i prezimenom pošiljaoca.

Konkurs je otvoren od 12. IX do 12. X 2016.

 

Dodatne informacije:

SULUJ  /  011 2685/780

kustos Mirjana Bajić   065 5555/428

saradnik Milica Stojšin   062 109 /2633

Slične vesti