9.1 C
Belgrade
27/03/2023
region Srbija vizuelne umetnosti

Konkursi galerije SULUJ

suluj znakGalerija SULUJ

Terazije 26-II, 11 000  Beograd Srbija

I Konkurs za samostalne izložbe i autorske projekte – izlagačka sezona 2014. godine

II Konkurs za rezidencijalni boravak  umetnika u srpskim ateljeima pri CITE Internationale des Arts Paris  tokom 2014. godine

Umetnički savet SULUJ-a  raspisuje konkurse za selekciju za dva odvojena projekta čiji je jedinstveni  nosilac pred (su)finansijerima – Republičkim ministarstvom za kulturu i informisanje i Gradskim sekretarijatom za kulturu Beograda.

I Selektovane samostalne izložbe ( do 12 ukupno) odnosno projekti kolektivnih tematskih –autorskih izložbi (do 2) će se održati tokom 2014. godine u prostoru galerije SULUJ- Terazije 26. Beograd. Galerija zadržava pravo rasporeda termina, u dogovoru sa odabranim autorima, sa pauzom tokom avgusta 2014. godine. Galerija i uprava SULUJ-a će doneti, u zavisnosti od rezultata konkursa pri Ministarstvu odnosno Gradskom sekretarijatu za kulturu, odluke o ličnom (su)finansiranju projekata koje će ući u uslove novog Ugovora o izlaganju u Galeriji SULUJ-a.

Mogu konkurisati članovi ULUS-a, ULUV-a, ULUKiM (odnosno konstitutivnih članica SULUJ-a), izuzetno  ULUPUDS-a (sa kvalitetnim projektima iz oblasti likovne odnosno vizuelne umetnosti). Napominjemo da se kao samostalno izlaganje računa izlaganje do tri umetnika. Kod autorskih-grupnih projekata važno je napomenuti da će prednost imati projekti regionalne saradnje i aktuelne problematike. Za grupne projekte autori mogu da (kombinovano) samostalno konkurišu kod Ministarstva odnosno Gradskog sekretarijata za kulturu.

II Rezidencijalni boravak u srpskim ateljeima CITE – PARIS 2014

SULUJ odnosno raspolaže sa sledećim terminima i ateljeima tokom 2014. godine u CITE-u.

(I ) januar, februar i mart (jedan atelje sa mogućnošću boravaka 2 umetnika), II- mart, april, maj, juni- jedan atelje sa mogućnošću boravka 2 umetnika( u  terminu april, maj i juni i ULUV raspolaže sa jednim ateljeom), (III)- juli, avgust, septembar- dva ateljea sa mogućnošću boravka po 2 umetnika ili umetnika i pratioca (IV) oktobar, novembar, decembar (jedan atelje sa mogućnošću boravka 2 umetnika). Ukupno SULUJ može da odobri 5 termina za učešće članova ULUS-a.

Autori koji konkurišu za konkurs I ili II, precrtavaju konkurs na kome ne žele da učestvuju, odnosno za oba naglašavju da učestvuju paralelno. Fotodokumentacija je obavezna u oba slučaja, samog projekta ili novijeg rada, kao i nekoliko kataloga najvažnijih izložbi.

Popunjeni formular i dodatnu dokumentaciju, uz dokaz o uplati 500, 00 dinara na račun SULUJ-a sa naznakom za konkurs ( I i/li/ II i imenom na uplatnici) predati kustosu svakog radnog dana od 12 – 16 časova u kancelariju SULUJ-a Terazije 26, do 20.septembra 2013, ili poslati poštom na gore navedenu adresu.

br. t. računa SULUJ, Terazije 26 Bg

 355-1008625-71 (Vojvođanska banka)

Dodatne informacije

011 2685/780

kustos 065 5555/428

 

 

 

 

Slične vesti