2.2 C
Belgrade
09/02/2023
Srbija vizuelne umetnosti

Konkursi Galerije SULUJ

suluj znakGalerija SULUJ
Terazije 26-II, 11 000 Beograd Srbija
I Konkurs za samostalne izložbe i autorske projekte – izlagačka sezona 2015. godine
II Konkurs za rezidencijalni boravak umetnika u srpskim ateljeima pri CITE Internationale des Arts Paris tokom 2015. godine
Umetnički savet SULUJ-a raspisuje konkurse za selekciju za dva odvojena projekta čiji je jedinstveni nosilac pred (su)finansijerima – Republičkim ministarstvom za kulturu i informisanje i Gradskim sekretarijatom za kulturu Beograda.
I Selektovane samostalne izložbe ( do 12 ukupno) odnosno projekti kolektivnih tematskih –autorskih izložbi (do 2) će se održati tokom 2015. godine u prostoru galerije SULUJ- Terazije 26.Beograd. Galerija zadržava pravo rasporeda termina, u dogovoru sa odabranim autorima, sa pauzom tokom avgusta 2015. godine.Galerija i uprava SULUJ-a će doneti, u zavisnosti od rezultata konkursa pri Ministarstvu odnosno Gradskom sekretarijatu za kulturu, odluke o ličnom (su)finansiranju projekata koje će ući u uslove novog Ugovora o izlaganju u Galeriji SULUJ-a.
Mogu konkurisati članovi ULUS-a, ULUV-a, ULUKiM (odnosno konstitutivnih članica SULUJ-a), izuzetno ULUPUDS-a ( sa kvalitetnim projektima iz oblasti likovne odnosno vizuelne umetnosti). Napominjemo da se kao samostalno izlaganje računa izlaganje do tri umetnika. Kod autorskih-grupnih projekata važno je napomenuti da će prednost imati projekti regionalne saradnje i aktuelne problematike, te prve samostalne izložbe mladih umetnika i doktorski projekti. Za grupne projekte autori mogu da (kombinovano) samostalno konkurišu kod Ministarstva i informisanja odnosno Gradskog sekretarijata za kulturu i navedu SULUJ kao korisnika sredstava i prostor u kome će se održati projekat.
II Rezidencijalni boravak u srpskim ateljeima CITE – PARIS 2015
SULUJ odnosno raspolaže sa sledećim terminima i ateljeima tokom 2015. godine u CITE-u.
(I ) januar, februar i mart (jedan atelje sa mogućnošću boravaka 2 umetnika), II- mart, april, maj, juni- jedan atelje sa mogućnošću boravka 2 umetnika( u terminu april, maj i juni i ULUV raspolaže sa jednim ateljeom), (III)- juli, avgust, septembar- dva ateljea sa mogućnošću boravka po 2 umetnika ili umetnika i pratioca (IV) oktobar, novembar, decembar (jedan atelje sa mogućnošću boravka 2 umetnika). Ukupno SULUJ može da odobri 5 termina za učešće članova ULUS-a.
Napominjemo da je, u prethodne dve godine, država odobrila sredstva u iznosu od 400 do 450 eura po ateljeu i da bi autori koji konkurišu za ateljea u 2015 g. trebalo da projektuju sopstveno učešće ili donatora. Osim toga, mesečna cena ateljea po osobi se kreće od oko 520 eura, za samostalno korišćenje, do mnogo povoljnije varijante od 630 eura za studio u kome borave dvoje rezidenata.
Autori koji konkurišu za konkurs I ili II, precrtavaju konkurs na kome ne žele da učestvuju, odnosno za oba naglašavju da učestvuju paralelno. Fotodokumentacija odnosno cd je obavezan u oba slučaja, samog aktuelnog projekta i novijeg rada, kao i katalozi najvažnijih izložbi.
Popunjeni formular i dodatnu dokumentaciju, uz dokaz o uplati 800, 00 dinara na račun SULUJ-a sa naznakom za konkurs ( I i/li/ II i imenom na uplatnici) predati kustosu svakog radnog dana od 14 – 16 časova u kancelariju SULUJ-a, ili ULUPUDSa, Terazije 26, do 30. septembra 2015, ili poslati poštom na gore navedenu adresu.
br. t. računa SULUJ, Terazije 26 Bg
355-1008625-71 (Vojvođanska banka ad)
sa naznakom ZA KONKURS 2015
Dodatne informacije
011 2685/780
kustos Mirjana Bajić 065 5555/428

* Formular (samo primer, nije ga moguće popuniti na sajtu Konkursi regiona)

Prijava na konkurs za izlagačku 2015. god/

Rezidencijalni boravak CITE /PARIS u 2015. g

 

IME I PREZIME

 

MESTO I GODINA ROĐENJA:

 

 

MESTO I ADRESA STANOVANJA:

 

 

KRATKA UMETNIČKA BIOGRAFIJA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS UMETNIČKOG PROJEKTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTACIJA UMETNIČKOG PROJEKTA:

 

  • Lični podaci
  • Umetnička biografija
  • Opis umetničkog projekta
  • Potrebno je dostaviti do 10 fotografija radova ( prijava šalje poštom ili donosi lično fotografije doneti na papiru ili snimljene na CD/DVD-u).
  • dokaz o uplati 800, 00 dinara na ime troškova konkursa na t.r SULUJ

 

 

KONTAKT:

 

Adresa:

Telefon:

Mobilni telefon:

E-mail adresa:

 

 

Slične vesti