25.8 C
Belgrade
30/05/2024
književnost kratke priče proza Srbija stalni konkursi

Konkurs za zbirku „Novi talas“

Imamo zadovoljstvo da vam saopštimo da pokrećemo još jednu serijsku zbirku, koja će se simbolično zvati Novi talas. Iz naziva je već jasno da će biti posvećena naučnoj fantastici i svim njenim podžanrovima. Za prvi broj smo odlučili da žanr bude iracionalna fantastika ili slipstrim, a teme:

Megalopolis devijantnih kiborga

Ljudi su nužno zlo

Kvislinzi ne prolaze dobro

Za one koji ne znaju, iracionalna fantastika ili slipstrim: slobodno možemo nazvati i čudakom među čudacima. Ipak, trebalo bi da podrobnije objasniti pojam. Slipstrim označava tvorevine fantastične i nerealistične književnosti koje prelaze tipizirane žanrovske obode između naučne fantastike, epske fantastike i književnosti glavnog toka. Čajna Mijevil je iracionalnu fantastiku okarakterisao na sledeći način: „Uobičajeno i približno se osmišlja kao jeziva fikcija bez predaha i sa uopšte malo sigurnog tla, mračna fantastika (horor plus fantazija) u kojoj često sudeluju netradicionalna vanzemaljska čudovišta (stoga, plus naučna fantastika). Ovaj žanr eskivira ili na temeljno drugačiji način tumači tradicionalne negativne likove poput duhova, vampira i vukodlaka. Kao njen simbol se često koristi pipak, tip uda koji najveći broj čudovišta evropskog folklora i gotske fantastike nema, već se povezuje sa onima koja su stvorili autori poput Hodžsona i Lavkrafta. Osim zebnje, često teži da kao reakciju pobudi i strahopoštovanje prema svojim produktima i da izazove osećanje numinalnog. Iako se pojam „iracionalna fantastika“ koristi kao istorijski opis dela iz 1930-ih, od 1990-ih se učestalije upotrebljava, kao naziv za slipstrim fantastiku, u kojoj su pomešani horor, fantazija i naučna fantastika.

Naziv je skovao Brus Sterling u stručnom članku iz 1989. godine. Okarakterisao je to ovim rečima: „[…] to je ona vrsta dela koja vas jednostavno nagoni da se osećate veoma čudno: baš kao što vas na to nagoni način života u dvadesetom veku, ukoliko ste osoba određenog senzibiliteta.” Otuda je žanr i pokupio naziv „proza čudnovatog”, što zvuči kao podjednako dobra interpretacija. Urednici knjige „Veoma čudan osećaj” – poznate slipstrim antologije – uveravaju nas da u samom jezgru ovog žanra konvenira kognitivna disonanca, te da on nije toliko žanr koliko književna impresija, nalik stravi i užasu ili bufoneriji. Možemo ga smestiti negde između spekulativne fikcije i glavnotokovske književnosti. Neka od tih dela upotrebljavaju elemente fantastike. Kolektivni i ujedinjujući faktor jeste nedvosmisleno odmakli stadijum čudnovatog i neobjašnjivog.

Propozicije

Sve vremenske linije i njihovo preplitanje su dozvoljene. Mešanje žanrova je umereno dozvoljeno, dokle god su glavne niti i narativne linije smislene, naučna fantastika i slipstrim.

Priča ne sme biti ranije objavljivana u bilo kom obliku, već mora biti prvi put predstavljena u okviru zbirke. Hoćemo da budemo prvi koji će to sa vama ponuditi čitaocima.

  1. Ograničićemo dužinu teksta na 25.000 reči, sa proredom 1. obostranim poravnanjem i fontom Times New Roman veličine 12, pa se time vodite.
  2. Prihvatamo samo latinicu kao i sve jezike sa kojih nije potreban prevod na srpski, ali ne prihvatamo loše formatirane tekstove i šišanu latinicu (ščćž bez dijakritičkih znakova).
  3. Učešćem prihvatate rad sa urednikom i da ukoliko u nekom trenutku rešite da povučete priču, ne možete koristiti uređenu/lektorisanu verziju. Dakle, rad sa urednikom podrazumeva da je vaša priča poslata u „drugoj ruci“, ili malo više od toga, ali da ste otvoreni za sugestije i promene.
  4. Uz priču priložite fotografiju i biografiju do stotinu reči.
  5. Radove šaljite na mejl: konkurs@fantasticnivodic.comsa naznakom za Novi Talas 1.
  6. Konkurs traje do 30 jula 2024.

Želimo da vam kvalitet bude na prvom, drugom i trećem mestu, a Mjevilova mašta i književna umešnost neka vam dodiruje umove i podari da iznedrite inspiraciju podjednake vrednosti.

Tim urednika AVKF-a

Slične vesti