2.1 C
Belgrade
03/02/2023
proza Srbija

Konkurs za učešće u zborniku SKOR-a pod nazivom „Sazvežđe 9“

USLOVI KONKURSA:
–    Poslati tri pesme u tri primerka, dužine od 12 do 24 reda, ili kratak prozni tekst (odlomak iz priče, romana…) 6670 znakova, font 12. Tema rodoljubiva.
–    Poslate radove potpisati imenom i prezimenom – bez šifre. Navesti tačnu adresu stanovanja, kontakt telefon, elektronska adresa i naziv sajta (ukoliko imate).
–    Radove poslati na srpskom jeziku, ćiriličnom pismu. Ukoliko šaljete radove stvorene na drugom jeziku, uz original poslati i prevod na srpskom jeziku, ćiriličnom pismu.
–    Radovi se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne isplaćuje honorar.
–    Obavezna je kraća biografija autora koja treba da sadrži sledeće podatke:
•    Ime i prezime (nadimak i pseudonim ukoliko ga imate – posle imena i prezimena)
•    Datum, mesto i opština rođenja
•    Stručna sprema
•     Zanimanje: u radnom odnosu/van radnog odnosa/penzioner (navesti koje i kategoriju)
•    Članstvo u klubovima/udruženjima/savezima (navesti nazive)
•    Nagrade i priznanja (navesti vrstu, od koga je i kada dobijeno)
•    Objavljena književna dela (vrsta, naziv, godina i mesto izdanja, naziv izdavača)
•    Adresa
•    Kontakt: brojevi telefona, elektronska adresa i naziv sajta (ukoliko imate)
–    Obavezno poslati sliku (anfas) u većoj rezoluciji (minimum kao za pasoš).
–    Konkurs je otvoren do kraja juna 2011.godine.
–    Pesme slati na adresu:
Igor Stanković
ulica Kornelija Stankovića 14/27, 21101 Novi Sad, Srbija
sa naznakom „za konkurs Sazvežđe 9“
ili elektronskom poštom na adresu: vrzmaj@open.telekom.rs
–    Ukoliko šaljete radove elektronskim putem, dostavite u jednom primerku. Radove slati u Word 97-2003, Times New Roman, font 12, na ćirilici a slike u JPG formatu.
–    Pravo učešća imaju svi članovi Saveza književnika u otadžbini i rasejanju.
–    Promocija zbornika (koji će se štampati od prispelih i odabranih radova) će se održati u Novom Sadu, po objavljivanju istog, a o datumu i mestu održavanja bićete naknadno blagovremeno obavešteni.
–    Kontakt telefoni za sve potrebne informacije: 021/6513154; 064/1287934.

U Novom Sadu
21.aprila 2011.godine

Predsednik Saveza
Igor Stanković

Slične vesti