21.5 C
Belgrade
10/06/2023
poezija Srbija

Konkurs za učešće u zborniku SKOR-a pod nazivom „Sazvežđe 10“

USLOVI KONKURSA:

–         Poslati tri pesme u tri primerka, dužine od 12 do 24 reda, ili kratak prozni tekst (odlomak iz priče, romana…) 6670 znakova, font 12. Tema slobodna.

–         Poslate radove potpisati imenom i prezimenom – bez šifre. Navesti tačnu adresu stanovanja, kontakt telefon, elektronska adresa i naziv sajta (ukoliko imate).

–         Radove poslati na srpskom jeziku, ćiriličnom pismu. Ukoliko šaljete radove stvorene na drugom jeziku, uz original poslati i prevod na srpskom jeziku, ćiriličnom pismu.

–         Radovi se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne isplaćuje honorar.

–         Obavezna je kraća biografija autora koja treba da sadrži sledeće podatke:

  • Ime i prezime (nadimak i pseudonim ukoliko ga imate – posle imena i prezimena)
  • Datum, mesto i opština rođenja
  • Stručna sprema
  • Zanimanje: u radnom odnosu/van radnog odnosa/penzioner (navesti koje i kategoriju)
  • Članstvo u klubovima/udruženjima/savezima (navesti nazive)
  • Nagrade i priznanja (navesti vrstu, od koga je i kada dobijeno)
  • Objavljena književna dela (vrsta, naziv, godina i mesto izdanja, naziv izdavača)
  • Adresa
  • Kontakt: brojevi telefona, elektronska adresa i naziv sajta (ukoliko imate)

–         Obavezno poslati sliku (anfas) u većoj rezoluciji (minimum kao za pasoš).

–         Konkurs traje do kraja avgusta 2011.godine.

–         Pesme slati na adresu: Igor Stanković, ulica Kornelija Stankovića 14/27, 21101 Novi Sad, Srbija, sa naznakom „za konkurs Sazvežđe 10“, ili elektronskom poštom na adresu: vrzmaj@open.telekom.rs .

–         Ukoliko šaljete radove elektronskim putem, dovoljno je poslati u jednom primerku. Radove slati u Word 97-2003, Times New Roman, font 12, na ćirilici, a slike u JPG formatu.

–         Pravo učešća imaju svi članovi Saveza književnika u otadžbini i rasejanju. Promocija zbornika (koji će se štampati od prispelih i odabranih radova) će se održati u Novom Sadu, po objavljivanju istog, a o datumu i mestu održavanja bićete naknadno blagovremeno obavešteni.

–         Za sve potrebne informacije kontakt telefoni su 021/6513154 i 064/1287934.

 

 

U Novom Sadu

21.aprila 2011.godine                                            

Predsednik Saveza

Igor Stanković

Slične vesti