1.1 C
Belgrade
08/02/2023
region Srbija strip

Konkurs za strip autore i publiciste

stripU želji da podstakne strip autore na rad, kao i da omogući objavljivanje do sada neobjavljenih stripova, izdavačka kuća ROSENCRANTZ raspisuje konkurs za strip. Uslovi konkursa su sledeći:
– konkurs traje do 30. aprila 2015. godine;
– na konkursu se može učestvovati sa stripom koji do sada nije objavljen na području bivše Jugoslavije; broj stripova nije ograničen;
– strip može biti crno-beli ili u boji i ne sme imati više od četiri strane; strip treba da predstavlja zaokruženu priču;
– pravo učešća imaju svi afirmisani i neafirmisani autori, koji su saglasni da strip bude objavljen u nekom od izdanja ROSENCRANTZ-a;
– strip treba da bude BCHS jeziku ili na engleskom;
– teme stripa i žanr su slobodni, pod uslovom da ne propagiraju nacionalnu, versku, rasnu ili bilo kakvu drugu isključivost i govor mržnje.

Stripove treba poslati kao JPG ili pdf fajlove na adresu info@rosencrantz.rs ili dobre fotokopije poštom na adresu ROSENCRANTZ d.o.o. Sime Šolaje 2/c, 21473 Maglić, AP Vojvodina, Srbija. Poslat materijal se ne vraća.

Najbolji stripovi biće nagrađeni kompletima ili pojedinačnim izdanjima ROSENCRANTZ-a i objavljeni  u nekom od izdanja ROSENCRANTZ-a. Autorima čiji stripovi budu objavljeni pripašće honorar u skladu sa politikom izdavačke kuće ROSENCRANTZ.

ROSENCRANTZ poziva i strip publiciste i sve ostale zainteresovane da učestvuju sa svojim tekstualnim prilozima, koji do sada nisu bili  objavljeni na BCHS jeziku, od kojih će najbolji biti nagrađeni i objavljeni u nekom od izdanja ROSENCRANTZ-a, uz odgovarajući honorar. Radove, ne duže od četiri strane A4 formata, dvostrukog proreda i kucane fontom Times New Roman 12 pt, uz margine od 2,5 cm treba poslati kao .doc ili .docx fajl na email adresu info@rosencrantz.rs, zaključno sa 30. aprilom 2015. godine.
Tekstovi trebaju da se odnose na jednu od sledećih tema:
– istorija stripa u AP Vojvodini;
– strip autori sa područja AP Vojvodine;
– kritički osvrt na strip izdanja objavljena od strane izdavača sa područja AP Vojvodine;
– druge teme koje se odnose na strip umetnost, kulturu i izdavaštvo na području AP Vojvodine.

Za sve dodatne informacije obratiti se na email adresu info@rosencrantz.rs

Slične vesti