1.6 C
Belgrade
01/02/2023
Srbija vizuelne umetnosti

Konkurs za samostalne izložbe crteža u izlagačkoj sezoni 2016.

dusan starcevicМеморијална галерија „ ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“ у саставу
УГ „ЧИСТО МЕСТО“ Синђелићева 9, 11420 Смедеревска Паланка

ТР. 330-50000129-17; ПИБ 103819885; Мат.бр. 17626795
e-mail: memgaldusan@gmail.com

Facebook strana:Mеморијална галерија “ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“

Тел. 060-3137388 Слађана Старчевић

060-3185922 Влада Старчевић

O B J A V LJ U J E

Konkurs za samostalne izložbe crteža u izlagačkoj sezoni 2016.

Pravo učešća imaju mladi umetnici od 18 – 40.godina.

Rok za dostavu prijava je 01.02.2016. na adresu „ČISTO MESTO“, Sinđelićeva 9, 11420 Smederevska Palanka, ili na e-mail: memgaldusan@gmail.com

Umetnički savet Memorijalne galerije „DUŠAN STARČEVIĆ“ će izabrati radove i rezultati konkursa će biti objavljeni 15.02.2016. Izabrani učesnici će biti obavešteni e-mailom.

Kao prijavnu dokumentaciju učesnici su u obavezi da pošalju:
– CV autora;

– Opis projekta i tehnički podaci radova;
– Do 5(pet) fotografija predloženih radova u JPEG formatu
– Kontakt podaci: e-mail, telefon, adresa

Obaveze galerije:
– Štampanje kataloga učesnika
– Medijska promocija učesnika

Obaveze učesnika:
– Doprema i odprema radova o njihovom trošku
– Od izloženih radova, po izboru izlagača jedan rad ostaje u vlasništvu Memorijalne galerije „DUŠAN STARČEVIĆ“

Za dodatne informacije kontakt:

– e-mail:memgaldusan@gmail.com
– mob:060-3137388 Slađana Starčević

Slične vesti