2.6 C
Belgrade
04/02/2023
film region vesti

Konkurs za reviju filmova LIMART


UDRUŽENJE LIMART PRIJEPOLJE
raspisuje
KONKURS ZA FILMOVE
Revija dokumentarnog filma DIGITALNI KARAVAN
u okviru projekta ‘’Mi i Drugi’’na temu različitosti u kulturi.
Konkurs je otvoren od 10.novembra 2012. do 15.januara 2013.
Udruženje LimArt raspisalo je konkurs za Reviju dokumentarnog filma DIGITALNI KARAVAN u okviru projekta ‘’Mi i Drugi’’ koji se realizuje u saradnji sa Matičnom bibliotekom ‘’Vuk Karadžić’’Prijepolje, a finansiraju Evropska unija i Vlada Švajcarske preko Programa evropskog partnerstva s
opštinama – EU PROGRES.
Revija filmova obuhvataće projekcije domaćih i inostranih dokumentarnih filmova na temu različitosti u kulturi.Projekat ‘’Mi i Drugi’’ je nastao kao odgovor i potreba za međuetničkim dijalogom među mladim ljudima u Prijepolju, dok je naziv ‘’Mi i Drugi’’ kao antropološki koncept upotrebljen radi konkretnijeg poimanja ‘’sopstvenih’’ i drugih’’ elemenata u kulturi. Bitan deo revije filmova predstavljaće otvorena predavanja prof.Milene Dragićević Šešić i prof. Slobodana Naumovića.
Revija dokumentarnih filmova organizuje se prvi put sa ciljem: informisanosti javnosti o raznovrsnim kulturama, razumevanja različitosti, uspostavljanju dijaloga među pripadnicima različitih verskih i nacionalnih identiteta, čime bi se kroz sadržaje filmova kao svojevrsnog medija uticalo na promene u stavovima ljudi u vezi sa predrasudama, tolerancijom, strahom od drugih kultura, nerazumevanjem tuđeg pogleda na svet i sl.
Bitan segment je i podrška mladim filmskim rediteljima, studentima etnologije-antropologije,scenaristima i glumcima da promovišu svoje radove, a kroz svoje filmove prikažu raznovrsne kulturne ambijente.

Uslovi konkursa:
1. Tema: različitosti u kulturi, interkulturalni dijalog, promocija kulturnog ambijenta..
2. Trajanje: do 30 minuta
3. Kvalitet: DVD-HD
4. Prevod: srpski-hrvatski
Revija dokumentarnog filma DIGITALNI KARAVAN u okviru projekta ‘’Mi i Drugi’’ realizovaće se tokom februara 2013.godine u Prijepolju.

Najbolji filmovi biće nagrađeni plaketama, a pored nagrade publike organizatori će dodeljivati i vredne nagrade. Troškove posete reviji filmova snose učesnici. Organizator je dužan da: prikaže filmove koje odabere žiri, objavi progrmaski bilten,organizuje kvalitetnu projekciju, organizuje otvorena predavanja sa gostujućim predavačima,ostvari kontakt i povoljne uslove za smeštaj gostiju, i medijski pokrije program.

Prijave možete dobiti putem mejla: limartprijepolje@gmail.com
Od 10.novembra popunjavaće se online formular na sajtu: www.limartprijepolje.com

Radove je potrebno poslati (u 2 kopije+2 fotografije) poštom sa naznakom ZA KONKURS na adresu:
LimArt
Ul.Tufa Hadžagića br.9
31300 Prijepolje
Prijave na: limartprijepolje@gmail.com
Kontakt: Mladen Tomašević +38160 063 24 27
KONKURS JE OTVOREN OD 10. Novembra 2012. do 15. Januara 2013.

Slične vesti