5.7 C
Belgrade
09/12/2022
Crna Gora NVO sektor region Srbija

Konkurs za Regionalni internšip program

Inicijativa mladih za ljudska prava raspisuje konkurs za Regionalni internšip program.

U okviru ovog programa sedmoro mladih iz Srbije, Crne Gore i sa Kosova stažiraće pet meseci u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Hagu, a potom tri meseca u nacionalnim sudovima i tužilaštvima za ratne zločine ili lokalnim institucijama i organizacijama koje se bave ratnim zločinima.

Konkurs je otvoren za one koji su diplomirali ili su na završnoj godini studija prava, političkih ili društvenih nauka. Inicijativa mladih za ljudsuka prava će učesnicima/cama programa kroz stipendiju pokriti troškove puta, smeštaja i boravka u Holandiji.

Cilj Regionalnog internšip programa je izgradnja kapaciteta mladih pravnika/ca za rad na slučajevima kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Učesnici/e programa primeniće znanja i iskustva stečena tokom stažiranja u MKSJ-u, u radu u domaćem sudstvu.

Od 2007. godine kroz ovaj program prošlo je 30 mladih osoba iz Srbije.

Rok za prijavu je 20. septembar 2010. godine.

Više informacija možete pronaći OVDE.

Slične vesti