0.7 C
Belgrade
28/01/2023
poezija region Srbija

Konkurs za Prvi festival poezije mladih pesnika „Mašta i snovi“

Centar za kulturu „Sirmijumart“ povodom organizovanja Prvog festivala poezije mladih pesnika „Mašta i snovi“, raspisuje

PESNIČKI KONKURS

za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Konkurs nije tematski i omogućuje mladim pesnicima apsolutnu slobodu umetničkog izraza.

Uslovi konkursa:
– jedan autor može poslati najviše tri pesme, dužine do 24 reda
– pesme se šalju u tri primerka, u kucanoj formi
– pesme potpisati šifrom,a rešenje šifre sa svim podacima (ime, prezime, tačna adresa, broj telefona, razred, škola) dostaviti u posebnoj zatvorenoj koverti
– dobijeni tekstovi pesama se ne vraćaju
– sve radove dostaviti do 15. marta 2011.godine na adresu :
Centar za kulturu „Sirmijumart“
Vuka Karadžića 10
22000Sremska Mitrovica
sa naznakom za – Pesnički konkurs
Najuspešnije radove, Stručni žiri će svrstati u tri kategorije
od I do IV razreda
od V do VIII razreda
kategoriju srednjoškolaca
a autori će steći pravo učešća na Prvom festivalu poezije mladih pesnika „Mašta i snovi“, koji će se organizovati od 10-12. maja 2011.godine u Sremskoj Mitrovici.

Najuspešniji autori ( po jedan iz svake kategorije) biće nagrađeni i vrednim nagradama, ( za učenike osnovnih škola – komplet knjiga , za srednjoškolce 10- dnevni paket aranžman letovanja u Grčkoj za jednu osobu u sezoni 2011.) a svi uspešni radovi biće objavljeni u Zborniku Prvog festivala.

Slične vesti