6.3 C
Belgrade
23/03/2023
konkursi za mlade autore region vizuelne umetnosti

Konkurs za poster festivala Centala

Organizator:Program E761

url:http://www.novi-val.com

 

 

ProgramE761 raspisuje natječaj za poster festivala Centrala koji će ove godine biti održan u Užicu i Bihaću.Pravo učešća imaju afirmisani i neafirmisani dizajneri i dizajnerice mlađi od 30 godina,iz regiona.Poster treba reflektirati vrijednosti Novog vala danas,a rješenje treba sadržavati slogan Novi novi val.

Glavni pravci razvoja platforme Centrala i istoimenog festivala su produkcija,obuka i konsalting,me-dijacija i promocija nezavisne kulture i omladinskog aktivizma i poduzetništva u muzičkoj industriji.Rukovodi se iskustvima novog vala,koji je kao pop-kulturni pokret osamdesetih godina u Jugoslaviji uspio osigurati autonomiju omladinskih grupa i prvi integrirao tržište Jugoslavije jedinstvenim proizvodima muzičke pop-kulture.

Novi val se može smatrati posljednjim autentičnim kulturnim pokretom koji je nastao u zajedničkoj jugoslovenskoj javnoj sferi, a koji se razvio na geografskom prostoru koji se danas sve češće naziva Jugosfera.Stvorila ga je generacija mladih ljudi koja je bila ne samo medijski svijesna,već i spremna da mrežu omladinskih i studentskih institucija prisvoji i iskoristi u pokušaju promjene i kulturne i medijske paradigme.Studentski i omladinski kulturni centri,časopisi,radio i mnoštvo manifestacija koje su podrazumijevale sudjelovanje mladih i studenata omogućili su stvaranje specifične kulturne sfere kakva ranije nije postojala u Jugoslaviji;sve do sredine sedamdesetih,studentska populacija je bila samo konzument,a ne aktivni nosilac trendova u domenu kulture,u vrlo širokom rasponu od elitne,visoke,kulture do kulture svakodnevnog življenja.

Nova umjetnost,nova popularna muzika,novi načini ponašanja,oblačenja,novi odnos prema prošlosti i mainstream kulturi tog vremena, koji su uključivali i filmsku i televizijsku produkciju,produkciju koncerata,performansa,teatarskih predstava i drugih javnih događaja;uopšte,nove slike svijeta u kojem je sve to nastajalo,omogućili su da novi val bude ne samo jedan od mnogih valova onovremenoj kulturi.Novi val je promijenio kulturne navike,promijenio medijsku svijest u društvu i stvorio nove društvene elite koje djeluju sve do danas.

Selekcija

Poster treba reflektirati vrijednosti novog vala danas.Nezavisna komisija koju odredi Program E761 izabrat će rješenje koje će biti zaštitni promotivni poster ovogodišnjeg festivala Centrala u oba grada.Radove treba slati samo u preview verziji u jpg formatu do 500 kb.Otkupna nagrada je samo jedna i iznosi 800€ neto,a sva poslana rješenja mogu biti izložena na izložbi krajem godine u Beogradu ili u gradovima E761.

Prijave se primaju do 14.jula 2011.

Kontakt: mailto:djera@e761.org

Slične vesti