26.1 C
Belgrade
10/06/2023
kutak za mlade Srbija

Konkurs za podršku lokalnim medijima Slavko Ćuruvija fondacije – O čemu Srbija ćuti?

scf-logo-mala1Slavko Ćuruvija fondaciju (SCF) pokrenuli su Jelena i Rade Ćuruvija, ćerka i sin Slavka Ćuruvije. Uz pomoć prijatelja iz nevladinog sektora Srbije i podršku Fondacije Braće Rokfeler iz Njujorka u novembru 2013. godine fondacija je počela sa radom. Ciljevi fondacije su unapređenje kvaliteta novinarstva u Srbiji, podrška lokalnim medijima, podrška istraživačkom novinarstvu, kao i rad sa mladima koji ulaze u svet novinarstva. Plan nam je da kroz konkurse, naše programe i projekte, ohrabrimo novinare i medije koji se bave kvalitetnim novinarstvom u svojim lokalnim sredinama i tako im pomognemo da ojačaju svoju ulogu kontrolora vlasti na svakom nivou, od lokalnog do republičkog.

Cilj Konkursa

Mediji u Srbiji, a naročito lokalni mediji, suočeni su sa političkim pritiscima i ekonomskim izazovima. Mnogi mediji imaju netransparentnu vlasničku strukturu i koriste se za političke obračune. Umesto da deluju kao kontrola rada vlade i političara mediji u Srbiji postali su mahom vođeni željama i ciljevima političara i tajkuna.

Cilj “Konkursa za podršku lokalnim medijima – O čemu Srbija ćuti?” jeste da se osnaže i ohrabre lokalni mediji kako bi progovorili o stvarima relevantim za svoju lokalnu zajednicu i kako bi se pozabavili lokalnim problemima i delovali kao kontrola lokalnih vlasti.

Podržavajući medije koji su spremni da to to učine SCF namerava da stvori mrežu kvalitetnih lokalnih medija koji će pokretati društveno odgovorne teme, medija koji su spremni da animiraju lokalnu zajednicu i koji su spremni da osnaže i podrže aktiviste u lokalnim sredinama koji rade na uspostavljanju demokratske i evropske tradicije u Srbiji.

U okviru ovog konkursa, pravo da apliciraju imaju lokalne televizijske i radio stanice. Online mediji nemaju pravo učešća na ovom konkursu, ali će biti obuhvaćeni sledećim konkursom.

Visina podrške za televizije i uslovi

Visina podrške za jednu televiziju kuću iznosi dinarsku protivrednost u visini od 2.000 USD.

Televizija kojoj bude odobren podrška u okviru konkursa će se obavezati da emituje prilog koji je napravljen na dogovorenu temu u trajanju od pet minuta jednom u najgledanijem, i jednom u repriznom terminu.

Televizija će se takođe obavezati da emituje i televizijsku emisiju koja će biti napravljena na osnovu pet priloga lokalnih televizija, u trajanju od pola sata.

U okviru Konkursa biće odobrena podrška za 5 lokalnih televijskih kuća.

Visina podrške za radio stanice i uslovi

Visina podrške za jednu radio stanicu iznosi dinarsku protivrednost u visini od 800 USD.

Radio stanica kojoj bude odobren podrška u okviru konkursa će se obavezati da emituje radio prilog koji je napravljen na dogovorenu temu u trajanju od šest minuta jednom u najslušanijem, i jednom u repriznom terminu.

Radio stanica će se takođe obavezati da emituje i radijsku emisiju koja će biti napravljena na osnovu deset priloga lokalnih radio stanica, u trajanju od sat vremena.

U okviru Konkursa biće odobrena podrška za 10 lokalnih radio stanica.

Produkcija emisija i emitovanje

Televizijske i radio stanice koje dobiju podršku Slavko Ćuruvija fondacije obavezaće se da proizvedu i emituju svoje individualne priloge ne kasnije od 10. maja 2014. godine u centralnoj informativnoj emisiji ili u “prime time” terminu u okviru emisije kolažnog tipa.

Nakon proizvodnje televizijskih i radio emisija koje će prikupiti sve priloge podržane u okviru “Konkursa podrške lokalnim medijima – O čemu Srbija ćuti?” stanice će imati obavezu da emituju ovaj zbirni prilog ne kasnije od 10. juna 2014. godine.

Medijska pokrivenost projekta

Medijima koji budu dobili podršku fondacije biće obezbeđena dodatna medijska izloženost jer će se na osnovu zbirnog priloga “O čemu Srbija ćuti?” biti napisan članak na istu temu, a po osnovu televizijskih i radijskih priloga, koji će biti objavljen u nedeljnim i dnevnim novinama, kao i na internet portalima.

Kako se prijaviti

Molimo vas da nakon što proučite detalje ovog konkursa, popunjeni „Prijavni formular“ pošaljete na mejl adresu Slavko Ćuruvija fondacije:office@slavkocuruvijafondacija.rs

Proces donošenja odluke i rokovi

Rok za prijavljivanje ističe 7. marta 2014. godine

Odluku o dodeli podrške lokalnim medijima doneće Komisija Slavko Ćuruvija fondacije.

Komisija će odluku o tome koje medije da podrži doneti isključivo na osnovu prijavnog formulara koji mediji podnose, a koji sadrži: predlog teme koja će biti obrađena, sinopsis emisije i listu potencijalnih sagovornika.

Odluka će biti saopštena na zvaničnom obeležavanju početka rada fondacije, 27. Marta 2014. godine.

Medijima koji su dobili podršku Slavo Ćuruvija fondacije sredstava će biti prebačena 10 dana nakon zvaničnog obeležavanja početka rada fondacije.

Kriterijumi za odabir medija i procenu prijava

Na ovaj konkurs mogu da apliciraju privatni mediji ali i mediji koji su finansirani iz budžeta lokalnih samouprava.

Komisija Slavko Ćuruvija fondacije koje će odlučivati o prispelim aplikacijama, a na osnovu prijavnog formulara koji će mediji podneti, vodiće se sledećim kriterijuma:

1. Da teme koje će biti obrađivane nisu do sada imale veliku medijsku izloženost.

2. Predložene teme treba da se bave problemima lokalnih zajednica kroz primere kako civilno društvo može da pomogne u rešavanju problema kao demokratska kontrola lokalnih vlasti.

3. Treba da preispituju rad lokalnih vlasti i na taj način doprinose jačanju uloge lokalnih medija kao kontrolora vlasti na lokalnom i regionalnom nivou.

Konkurs podrške lokalnim medijima – O čemu Srbija ćuti?

Prijavni formular SCF

Slične vesti