12.8 C
Belgrade
01/04/2023
državni konkursi esejistika književnost poezija Srbija

Konkurs za pesničku nagradu Mladi Dis i Konkurs za esej o Disu

Na prvoj sednici Odbora Disovog proleća koja je održana u Čačku, 4. februara 2014. godine, raspisani su konkursi za nagradu Mladi Dis i za esej o Disovom stvaralaštvu.

Konkurs za pesničku nagradu Mladi Dis

Povodom 51. Disovog proleća, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ i Odbor Disovog proleća raspisuju tradicionalni konkurs za rukopis za prvu pesničku zbirku napisanu na srpskom jeziku, autora do 31 godine starosti. Autor dostavlja organizatoru rukopis u tri primerka sa najmanje 30 pesama na srpskom jeziku, potpisan šifrom. Rešenje šifre slati u posebnom kovertu uz rukopis.
Konkurs je otvoren do 10. aprila 2014. godine.

Autoru najboljeg rukopisa, po odluci tročlanog stručnog žirija, pripada plaketa Mladi Dis i pravo da mu Biblioteka objavi prvu pesničku knjigu u ediciji Tokovi.
Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do 20. maja 2014. godine.
Rukopisi se ne vraćaju.
Nagrada Mladi Dis autoru najboljeg rukopisa biće dodeljena u Čačku na završnim svečanostima 51. Disovog proleća.

Rukopise u tri primerka slati na adresu: Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“, Gospodar Jovanova 6, 32000 Čačak, sa naznakom „za konkurs“.

 

Konkurs za esej o Disu

Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ i Odbor Disovog proleća raspisuju konkurs za esej o pesniku Vladislavu Petkoviću Disu i njegovom stvaralaštvu. Pravo učešća imaju mladi književni kritičari, studenti, postdiplomci i učenici. Autori šalju radove u tri primerka, potpisane šifrom, a rešenje šifre dostavljaju u posebnom kovertu uz rukopis.
Konkurs je otvoren do 10. aprila 2014. godine.

Tročlani stručni žiri će odabrati tri najbolja rada čije autore Biblioteka novčano nagrađuje.
Odluka žirija biće saopštena do 20. maja 2013. godine, a nagrade uručene na završnim svečanostima 51. Disovog proleća u Čačku.

Rukopise u tri primerka slati na adresu: Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“, Gospodar Jovanova 6, 32000 Čačak, sa naznakom „za esej“.

Predsednik Odbora Disovog proleća
Dragan Jovanović Danilov

Slične vesti