18 C
Belgrade
29/05/2023
Bosna i Hercegovina drama

Konkurs za originalnu radio-dramu

DRAMSKI PROGRAM BH RADIJA 1
objavljuje
K O N K U R S
za originalnu radio-dramu svih žanrova na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

Stručni žiri će dodijeliti tri nagrade u koje je uključeno pravo snimanja i emitovanja djela:

I nagrada   1.500 KM
II nagrada  1.000 KM
III nagrada 700 KM

Pravo učešća na konkursu imaju svi građani Bosne i Hercegovine.

Konkurs je anoniman.

Radove potpisane šifrom slati u tri primjerka. U posebnoj koverti dostaviti rješenje šifre. Autorstvo se dokazuje četvrtom kopijom.

Tekstovi moraju imati najmanje 20 stranica kucanog teksta, odnosno 20.000 karaktera.

Konkurs je otvoren do 15. aprila 2011. godine.

Rezultati konkursa će biti objavljeni 30. aprila 2011. godine.

Konkurs je objavljen na web stranici www.bhrt.ba i 325. strani teleteksta BHT1.
http://www.bhrt.ba/lat/?p=841

Radove dostaviti na adresu:
BH radio 1 (Konkurs za originalnu radiodramu)
Bulevar Meše Selimovića br.12
71 000 Sarajevo

Kontakt telefon:
033 463 946

Slične vesti

1 comment

tabi 09/03/2011 at 14:57

Da li je konkurs otvoren samo za državljane
BIH, ili u obzir dolaze drame iz čitavog regiona?

Hvala unapred!

Comments are closed.