4.3 C
Belgrade
27/11/2022
Bosna i Hercegovina drama region

Konkurs za originalni dramski tekst

Na osnovu odluke Upravnog odbora, Internacionalni festival amaterskog teatra u Laktašima, raspisuje K O N K U R  S
za originalni dramski tekst

Pravo učešća na konkursu imaju svi autori/ke iz bilo koje države koji se bave pisanjem amaterski ili profesionalno.

Na konkursu će biti razmatrani samo originalni, neobjavljivani, nenagrađivani i neizvođeni radovi.

Kriterijumi prilikom odlučivanja žirija će biti umjetnička vrijednost i aktuelnost teme.

Konkurs je anoniman. Tekstove, u štampanoj formi (2 primjerka), slati pod šifrom. Na dramskom tekstu ne smije biti ime autora. U posebnoj koverti poslati rješenje šifre (šifra pod kojom je poslat rad, ime i prezime, adresa boravka i kontakt telefon).

Isti autor može poslati najviše dva dramska teksta. Po objavljivanju rezultata, nagrađeni autor je dužan da u roku od pet dana pošalje originalni dramski tekst sa rješenjem šifre.

__________________________________
Rok za slanje tekstova je 01. jun 2011.
Tekstovi prispjeli na konkurs se ne vraćaju.
__________________________________

Dodjeljuju se tri nagrade.
1. Nagrada za prvi tekst podrazumjeva objavljivanje teksta u biltenu koji prati festival u Laktašima, praizvedbu u Laktašima ili u gradu trupe koja je osvojila nagradu za najbolju predstavu te finansijski dio u iznosu od 300 konvertibilnih maraka.

2. Nagrada za drugi tekst je objavljivanje teksta u biltenu, tekst će biti predstavljen svim trupama koji budu uzeli učešće na festivalu i finansijski dio od 200 konvertibilnih maraka.

3. Nagrada za treći tekst je objavljivanje teksta u biltenu, tekst će biti predstavljen svim trupama koji budu uzeli učešće na festivalu i finansijski dio od 100 konvertibilnih maraka.

Žiri:
MARIO ĆULUM – diplomirani dramaturg i asistent na Akademiji umjetnosti u Banjaluci
DUŠKO LONČAR – diplomirani pozorišni reditelj i voditelj amaterskog pozorišta DASKE u Laktašima
_____________________________________
Odluku o nagradi žiri donosi do 15. juna 2011.
Dodjela nagrada biće upriličena 27. juna 2011.

*************************************
Tekstove slati na sledeću adresu:
JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ Laktaši
Ulica: Karađorđeva br. 58
78 250 Laktaši
Naznaka: Prijava na konkurs za originalni dramski tekst

Sve informacije možete dobiti na:
tel: 051/532-217
e-mail: kulturnicentar.info@gmail.com

Slične vesti