6.5 C
Belgrade
27/03/2023
Bosna i Hercegovina drama konkursi za mlade autore kutak za mlade poezija proza

Конкурс за најбољу необјављену књигу за дјецу „Совица“

1. Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево позива ауторе који пишу и стварају на српском језику да узму учешће на Конкурсу за најбољу необјављену књигу за дјецу „Совица“.

2. Књижевна награда издавачке куће ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево, под именом „Совица“, обухвата плакету (повељу) за најбољу необјављену књигу за дјецу, објављивање дјела у тиражу од 500 примјерака, ауторску накнаду од 1.000,00 КМ и 20 примјерака књиге.

3. Право учешћа на конкурсу за избор најбоље необјављене књиге за дјецу имају сви аутори који пишу и стварају на српском језику и који благовремено доставе свој рукопис, под условом да рукопис књиге за дјецу није никада раније објављен, како на српском, тако ни на другом језику.

4.  Уколико је рукопис интегрално или фрагментарно објављен у штампаној или електронској форми, поменута чињеница ће се сматрати разлогом за искључивање аутора и његовог дјела из конкуренције.

5. Један аутор може конкурисати само са једним рукописом. У случају непоштовања наведеног правила, сва дјела тог аутора искључиће се из конкуренције за награду „Совица“.

6. Аутор најбоље оцијењеног рукописа, према одлуци стручног жирија, учешћем на овом конкурсу обавезује се да ће пренијети на Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево, као издавача, искључиво и територијално неограничено овлашћење на објављивање ауторског дјела са којим учествује на конкурсу, затим право на умножавање дјела штампањем, у периоду од три године од издавања, те овлашћење на стављање у промет поменутог дјела до продаје комплетног тиража дефинисаног овим конкурсом.

7.Аутори су дужни да најкасније до 5. 3. 2021. године доставе одштампан рукопис књиге за дјецу у три примјерка (формат А4, фонт Times New Roman, проред 1.5, нумерисане странице, увезано), док се аутор књиге за дјецу која буде награђена обавезује да рукопис достави и у електронској форми.

8. Поред три одштампана примјерка, аутори су дужни у посебној затвореној коверти доставити и сљедеће податке: име и презиме, контакт телефон и адресу, те потписану изјаву, којом, под пуном материјалном и моралном одговорношћу, изјављују да рукопис који достављају није никада раније објављен, како фрагментарно, тако ни интегрално.

9. Рукописе потписане шифом слати искључиво путем поште, на адресу ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево, ул. Николе Тесле бр. 58, 71123 Источно Ново Сарајево, са напоменом „За конкурс за најбољу необјављену књигу за дјецу ‘Совица’“. Рукописи евентуално достављени путем електронске поште или на други неодговарајући начин, неће се узети у разматрање и неће бити предмет конкуренције за награду „Совица“.

10. Достављени рукописи неће се враћати ауторима.

11. Посљедњи дан за доставу рукописа на напријед наведени начин јесте 5. 3. 2021. године, док је рок за проглашење добитника награде 10. 5. 2021. године.

12. Детаљни услови за учешће на конкурсу, врста и висина награде, избор и начин рада стручног жирија, рокови за одлучивање о награђеним рукописима, те остала питања која дефинишу поступак избора најбоље необјављене књиге за дјецу дефинисани су Правилником о додјељивању награде „Совица“, објављеним на званичној интернет презентацији Завода (www.zunsrs.com).

Slične vesti