12.6 C
Belgrade
25/03/2023
Crna Gora drama konkursi za mlade autore

Konkurs za najbolji dramski tekst za djecu i mlade u Crnoj Gori

dramaCilj konkursa je da utiče na razvoj crnogorske dramske literature za pozorište za dječiju i mladu publiku.

Pravo učešća imaju autori/ke, državljani/ke Republike Crne Gore i osobe sa statusom trajno naseljenog stranca u Republici Crnoj Gori.

Konkurs se organizuje bijenalno.

Dramski tekst mora biti autorski, neobjavljen i neizveden.

Dramski tekst može biti namijenjen dramskom ili lutkarskom pozorištu.

Prijava na konkurs

  • Tekst potpisan šifrom u tri (3) primjerka i sa obaveznom naznakom da li je namijenjen za djecu do 12 godina ili za mlade od 12 godina na dalje, te da li je napisan za dramsko ili lutkarsko pozorište
  • CD sa kopijom nepotpisanog teksta, označenog šifrom, u PDF formatu
  • Zatvorena koverta sa sljedećim podacima: ime i prezime autora, adresa, telefonski i elektronski kontakti, naslov teksta i šifra pod kojom je dramski tekst bio poslan
  • Izjava o saglasnosti da ASSITEJ centar Crna Gora, Kotor art Kotorski festival pozorišta za djecu i Gradsko pozorište Podgorica imaju pravo na objavu i praizvedbu djela

Krajnji rok za slanje: 15. jun 2013. godine (u obzir se uzima datum na poštanskom pečatu).

Slične vesti