10 C
Belgrade
06/12/2022
Srbija

Konkurs za nagradu Ranko Radović 2010.

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, kao osnivač, i Arhitektonski fakultet u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Urbanistički zavod Beograda, Potisje Kanjiža A.D. – član grupe TONDACH i Inženjerska komora Srbije, kao suosnivači, objavili su konkurs za dodelu nagrade “Ranko Radović”, koja je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo.
Odbor za dodelu Nagrade Ranko Radović čine predstavnici ULUPUDS-a i po jedan predstavnik suosnivača i to: Marta Vukotić Lazar (predsednica), Branka Gugolj, Vladimir Lovrić i Stevan Žutić u ime ULUPUDS-a, prof. Živojin Bata Kara-Pešić (Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca), doc. dr Mirjana Roter Blagojević (Arhitektonski fakultet u Beogradu), doc. dr Darko Reba (Fakultet tehničkih nauka u Novm Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam), dr Mila Pucar (IAUS, Beograd), dr Vladan Đokić (Inženjerska komora Srbije) i dr Mirjana Popović Radović – predstavnica porodice, supruga prof. dr Ranka Radovića.
Na osnovu Pravilnika o dodeli nagrade “Ranko Radović”, imenovani su članovi tri žirija za tri kategorije nagrade, koja se dodeljuju za:
kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte; televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije i realizovano arhitektonsko delo dovršeno u istom periodu.
Žiri nagrade u 1. kategoriji čine Dragan Živković, dipl. inž. arh. (predsednik), doc. dr Aleksandar Ignjatović, dipl. inž. arh. i Vladimir Mitrović, ist.um. Za drugu kategoriju žiri radi u sastavu: doc. Ivan Rašković, dipl. inž. arh. (predsednik), dr Radivoje Dinulović, dipl. inž. arh. i mr Branko Pavić, a u trećoj kategoriji žiri čine Dragan Marinčić, dipl. inž. arh.(predsednik), Milenija Marušić, dipl. inž. arh. i mr Vladimir Milenković, dipl. inž. arh.
Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja strukovnih organizacija, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja.
Konkurs počinje od srede, 1.9.2010. godine i završava se 45 dana od dana raspisa konkursa.
Način dostavljanja konkursnih radova:
– KATEGORIJA (1) dostaviti:
originalni materijal (3 primerka za svakog člana žirija i 1 primerak za potrebe izložbe i arhivu)
CD sa naslovnom stranom rada i ličnu fotografiju (za katalog, u rezoluciiji za štampu)
– KATEGORIJA (2) dostaviti:
materijal na CD-u ili DVD-u (3 primerka za svakog člana žirija)
CD sa naslovnom stranom rada i ličnu fotografiju (za katalog, u rezoluciiji za štampu)
– KATEGORIJA (3) dostaviti:
fotografije i crteže na panou 100x70cm (70×100 cm).
CD sa ilustracijama objekta (kao dodatni materijal za Žiri) i ličnom fotografijom (jedna ilustracija i lična fotografija će biti iskorištene za potrebe kataloga, dostaviti 3 primerka za svakog člana žirija)
Nagrada se dodeljuje 21. decembra 2010. godine i sastoji od: Plakete, Povelje i novčanog iznosa.
Pravilnik nagrade “Ranko Radović”, elementi konkursa i elektronski formular za prijavu na konkurs nalaze se na sajtu ULUPUDS-a: www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm
Konkursni radovi se dostavljaju na adresu: Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS, Terazije 26/II, 11103 Beograd 4, Srbija (sa naznakom Za Nagradu Ranko Radović 2010.).
(poštanski fah 87, PAK 106806)
Kontakt telefon: 011/2688-721
E-mail: ulupuds@beotel.net, admin@ulupuds.org.rs
Krajnji rok za prijem radova je 15. oktobar 2010. godine.
Troškove slanja radova snosi sam autor.

Slične vesti