-0.4 C
Belgrade
29/03/2023
proza Srbija

Konkurs za nagradu Milutin Uskoković

Osamnaesti književni Konkurs za nagradu MILUTIN USKOKOVIĆ u 2010. godini

Nagrada Milutin Uskoković dodeljuje se za najbolju neobjavljenu savremenu pripovetku na srpskom jeziku

Uslovi konkursa:
Tekst pripovetke (do petnaest kucanih strana) poslati
u tri štampana primerka pod šifrom na adresu:
Narodna biblioteka Užice,
Trg partizana 12, 31000 Užice,
sa naznakom – za Konkurs Milutin Uskoković.

Pripovetke poslati poštom najkasnije do 31.12.2010. godine.
Uz radove priložiti rešenje šifre i to u posebnoj, zapečaćenoj koverti.
Jedan autor može učestvovati najviše sa tri pripovetke.

Rukopisi se ne vraćaju, a autori svojim učešćem pristaju na štampanje pripovedaka koje budu izabrane u deset najboljih.

Objavljivanje pripovetki se posebno ne honorariše.
Rezultati konkursa biće saopšteni početkom marta 2011. godine.
Stručni žiri će od prispelih radova najpre izabrati najbolju pripovetku, zatim još dve pripovetke koje će, uz prvonagrađenu, biti novčano nagrađene i još sedam pripovetki koje će, uz nagrađene, biti štampane u posebnom zborniku časopisa Međaj koji se objavljuje na kraju godine.
Uručenje nagrada obaviće se u Užicu, marta 2011. godine.

Slične vesti