4.7 C
Belgrade
27/11/2022
region vizuelne umetnosti

Konkurs za međunarodnu izložbu minijature

Galerija Trag iz Beograda raspisuje konkurs za međunarodnu izložbu minijature.Konkurisati mogu umjetnici  iz Srbije i inostranstva stariji od 18 godina.

Autori i autorice treba da pošalju radove spremne za izlaganje, maksimalno tri rada,uređeni po  vlastitoj procjeni i želji.

Maksimalne dimenzije rada:

  • za dvodimenzionalne radove: 13×13 cmm,sa okvirom;
  • za trodimenzionalne radove: 13x13x13 cmm;
  • za grafiku se računa dimenzija printa,a ne ploče.

Video art,performans i ikonopis neće se uzimati u obzir.Sve ostale tehnike i materijali su prihvatljivi.

Uslovi učešća na izložbi:

  • čitko popunjen aplikacioni formular,
  • rad sa objašnjenjem o načinu izlaganja,u koliko je potrebno,
  • potvrdu o uplaćenoj kotizaciji.

Kotizacija za ućešće na izložbi iznosi 1.000 dinara,odnosno 10€ za strane državljane.

Žiri sastavljen od pet članova,odabrat će radove za izložbu koja će trajati 30 dana.

Nagrade

Žiri će dodijeliti tri nagrade najuspješnijim autorima i autoricama.

  1. nagrada je novčana u vrijednosti od 100€ i počasna plaketa
  2. nagrada je novčana u iznosu 50€ i počasna plaketa
  3. nagrada je počasna plaketa

Prve dva nagrađena rada ostaju u trajnom vlasništvu galerije Trag,a bit će uvršteni u stalnu postavku galerije.Ostali radovi bit će vraćeni autorima.

Autori mogu pokloniti svoje radove ,a ti radovi bit će takođe uvršteni u stalnu postavku galerije.Svi radovi koji budu na izložbi mogu se prodavati,osim prva dva nagrađena rada.

Galerija Trag će blagovremeno odštampati i dostaviti kataloge svim izlagačima ponaosob.Takođe,ga-lerija snosi punu odgovornost za sva oštećenja ili mogući nestanak radova u  periodu trajanja izložbe.Galerija ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja ili nestanak radova u toku transporta.

Troškove slanja i povratka radova snose sami autori.

Konkurs je otvoren do 15.novembra 2011.

Galerija TRAG

Dvoržakova 2

11253 Sremčica,Beograd

Republika Srbija

Tel:+381 11/2527 500; +381  64 /4155 274

http://www.galerijatrag.co.rs

mailto:galerijatarg@gmail.com

Slične vesti