18 C
Belgrade
29/05/2023
kutak za mlade region zemlja

KONKURS za Međunarodni festival dječije pjesme „ZLATNA PAHULJA “ 2014

Javna ustanova
Centar za kulturu Rožaje
raspisuje
KONKURS
za Međunarodni festival dječije pjesme „ZLATNA PAHULJA “ 2014

Prijave za izvođače iz Crne Gore (prvo veče)

1. Na Konkurs se mogu prijaviti kompozicije za djecu koje ranije nijesu objavljivane.
2. Tekst kompozicija mora biti namijenjen dječijem uzrastu i ne smije biti ranije objavljivan.
3. Maksimalno trajanje kompozicije je 3:20 minuta.
4. Jedan kompozitor može slati više radova.
5. Odabrane kompozicije izvode djeca iz Crne Gore od 7 do 12 godina. Izbor izvođača vrše autori u saradnji sa umjetničkim direktorom Festivala.
6. Izvođači generalnu probu i takmičarsku priredbu izvode uživo.
7. Kompozicije odabrane od Selekcione komisije se otkupljuju.
8. Odabrane kompozicije se ne mogu naknadno povući.
9. Organizator Festivala zadržava pravo korišćenja odabranih kompozicija i iste može štampati na nosače zvuka i slike.
10. Autori su dužni da odabrane kompozicije studijski aranžiraju.
11. Mastering kompozicija realizuje organizator Festivala.
12. Prijave slati poštom na adresu: Centar za kulturu Rožaje, ul. 13. juli bb, 84310 Rožaje sa naznakom „Za Konkurs – prvo veče Festivala“ ili na e-mail czk@t-com.me.
13. Prijave moraju sadržati demo audio snimak (CD ili DVD ukoliko se šalje poštom), informacije o autorima, tekst kompozicije (3 primjerka ukoliko se šalje poštom) i kontakt podatke autora.
14. Prijave slati do 17. septembra 2013. godine.
15. Organizator obavještava autore kompozicija koje su odabrane za izvođenje na Festivalu.
16. Finalne aranžmane (full i matrica) slati u nekompresovanom wav formatu
(16bit – 44.1kHz) najkasnije do 4. novembra 2013. godine. Ukoliko se finalni aranžmani šalju elektronskom poštom, potrebno ih je kompresovati sa WinRar ili WinZip arhiverom i postaviti na neki od servera za razmjenu fajlova. Ujedno, sa poslatim finalnim aranžmanom treba poslati: ime, prezime, fotografiju i biografiju izvođača, kao i imena i prezimena autora muzike, aranžmana i teksta.

Prijave za izvođače iz inostranstva (internacionalno veče)

1. Na Konkurs se mogu prijaviti kompozicije za djecu koje su ranije objavljivane.
2. Tekst kompozicija mora biti namijenjen dječijem uzrastu i može biti ranije objavljivan.
3. Maksimalno trajanje kompozicije je 3:20 minuta.
4. Jedan kompozitor može slati više radova.
5. Odabrane kompozicije izvode djeca od 7 do 12 godina.
6. Solisti generalnu probu i takmičarsku priredbu izvode uživo.
7. Odabrane kompozicije se ne mogu naknadno povući.
8. Organizator Festivala zadržava pravo korišćenja odabranih kompozicija i iste može štampati na nosače zvuka i slike.
9. Autori su dužni da odabrane kompozicije studijski aranžiraju.
10. Prijave slati poštom na adresu: Centar za kulturu Rožaje, ul. 13. juli bb, 84310 Rožaje sa naznakom „Za Konkurs – internacionalno veče Festivala“ ili na e-mail czk@t-com.me.
11. Prijave moraju sadržati studijski aranžiran snimak (CD ili DVD ukoliko se šalje poštom), informacije o autorima i ime države koju predstavlja izvođač, tekst kompozicije (3 primjerka ukoliko se šalje poštom) i kontakt podatke autora.
12. Prijave slati do 4. novembra 2013. godine.
13. Organizator obavještava autore kompozicija koje su odabrane za izvođenje na Festivalu.
14. Finalne aranžmane (full i matrica) slati u nekompresovanom wav formatu
(16bit – 44.1kHz). Ukoliko se finalni aranžmani šalju elektronskom poštom, potrebno ih je kompresovati sa WinRar ili WinZip arhiverom i postaviti na neki od servera za razmjenu fajlova. Ujedno, sa poslatim finalnim aranžmanom treba poslati: ime, prezime, fotografiju i biografiju izvođača kao i imena i prezimena autora muzike, aranžmana i teksta.

Prispjeli radovi se ne vraćaju.
Za najbolje radove Organizator će dodijeliti nagrade.
Festival će se održati 28. februara i 1. marta 2014. godine u Rožajama.
Informacije u vezi Festivala možete dobiti telefonom na brojeve: +382 67 215 601 i +382 51 274 150 ili putem elektronske pošte czk@t-com.me

Konkurs je objavljen u Pobjedi, web stranici www.zlatnapahulja.com i FB stranici Centra za kulturu 2. avgusta 2013. godine

Slične vesti