0.9 C
Belgrade
28/03/2023
poezija proza Srbija

Конкурс за једанаести број ,,Студентског књижевног листа Весна”

 

vesnaКонкурс за једанаести број  ,,Студентског књижевног листа Весна” отвара се у понедељак, 11. 04. 2016. године. Прозне или песничке радове, есеје или огледе, обима не већег од 2000 куцаних речи у Word-u, на ћирилици, могуће је доставити до 05. 05. 2016. Радови послати након овог датума неће бити узети у обзир. Редакција преузима права да текст објави у електронском и штампаном издању. Сви одабрани прилози подлежу лекторисању, стога текстови могу попримити облик другачији од ауторског, у складу са правописним и синтаксичким одредницама српског језика. Аутор може послати највише по један рад из следећих области: 1) поезија, 2) проза, 3) есејистика, 4) препеви. Радове (уз назначено име и презиме аутора) достављати на e-mail адресу: vesna.konkurs@gmail.com

Строго поштовати захтеве наведене у конкурсу. Лист је конципиран у облику интернет и штампаног издања. Једанаести број листа ће бити објављен почетком јуна.

Други четвороброј (свеске 5-8) доступан је у Скриптарници Филолошког факултета, Студентски трг бр. 3.

Досадашњи бројеви доступни су на адреси: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/studenti/studentske-aktivnosti/casopisi/

https://www.facebook.com/sklvesna

 

Slične vesti