17.3 C
Belgrade
23/03/2023
region Srbija vizuelne umetnosti

Konkurs za izradu znaka i logotipa udruženja likovnih umetnika Kosova i Metohije

cetkice1. PREDMET KONKURSA
Konkursni rad treba da sadrži znak (grafički element) i logotip –akronim (skraćeni naziv: ULUKiM) u kolor i crno-beloj verziji rešenja.
Napomena: Slovne znake pisati ćiriličnim pismom.

2. CILj KONKURSA
Cilj konkursa je da se dobije što kvalitetnije rešenje znaka i logotipa. Potrebno je da rešenje bude originalno, jednostavno i vizuelno upečatljivo i da je primenljivo na sva savremena sredstva poslovne i vizuelne komunikacije (memorandum, vizit karta, promo materijal…).

3. TIP KONKURSA I PRAVO UČEŠĆA
Konkurs je javni. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica sa i van teritorije Srbije (individualno ili u grupi). Moguće je poslati i više od jednog rešenja.

4. PRAVILA KONKURSA
1. Radove dostaviti mejlom na adresu udruzenje.kim@gmail.com sa podacima o autoru/autorskom timu. Podaci o autoru/autorskom timu moraju biti u posebnom dokumentu i potrebo je da sadrže ime i prezime, adresu i broj telefona autora.
2. Logo mora biti originalno delo autora i ne sme sadržati delove nijednog drugog autorskog dela.
3. Radove je potrebno dostaviti u kolor i crno-beloj varijanti u vektorskom formatu (Corel Draw ili Adobe Illustrator). Logo mora imati mogućnost skaliranja od velikih formata (plakata, panoa, majica itd) do malih (memorandumi, vizit karte, flajeri, štampani materijal itd)
4. U posebnom dokumentu priložiti i kratko tekstualno obrazloženje (do 500 riječi) kojim se objašnjava ponuđeno rešenje.
5. Izbor najbolja tri rešenja izvršiće Komisija;
6. Pobednička rešenja (I, II i III mesto) samim proglašenjem postaju intelektualno vlasništvo Udruženja likovnih umetnika Kosova i Metohije, te su autori pobedničkih rešenja obavezni da potpišu izjavu u kojoj se odriču svih autorskih prava, odnosno intelektualnog vlasništva, i isto prenose na Udruženje likovnih umetnika Kosova i Metohije koja ima pravo daljnjeg neograničenog raspolaganja istim:
7. Udruženje likovnih umetnika Kosova i Metohije zadržava pravo da ne dodeli nagrade ukoliko Komisija proceni da nijedno ponuđeno rešenje ne ispunjava uslove konkursa
8. Autori pobedničkih rešenja prilikom preuzimanja nagrada potpisuju izjavu o originalnosti rešenja, i u slučaju spora sa trećim licem, vezano za originalnost rešenja samostalno snose celokupnu pravno materijalnu odgovornost;

5. NAGRADA
1. Prvonagrađeno rešenje – 5000,00 dinara (pet hiljada dinara) i diploma ULUKiM-a
2. Drugoplasirano i trećeplasirano rešenje biće pohvaljeno i biće dodeljene diplome ULUKiM-a

6. IZLOŽBA
Nakon završetka konkursa biće organizovana izložba gde će biti prikazana sva pristigla rešenja. Na svečanom otvaranju biće proglašeni pobednici konkursa.

7. ROKOVI
Konkurs je otvoren od 07. aprila do 04. maja 2014. godine.

Slične vesti