12.6 C
Belgrade
25/03/2023
region

Konkurs za izradu naslovnice knjige “Bošnjaci u Crnoj Gori“

Konkurs za izradu naslovnice fotomonografije BOŠNJACI U CRNOj GORI

Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori  i NVO “Avlija“ dogovorili su suizdavaštvo obimne knjige o životu i običajima Bošnjaka Crne Gore u kojoj će se obraditi najznačajniji događaji, znamenite ličnosti i kulturno nasljeđe od perioda osmanlijskog uticaja do danas, kroz tekstove, arhivske i savremene fotografije.

Knjigom “Bošnjaci u Crnoj Gori“ suizdavači žele da popularišu činjenice i vizuelno mapiranje bogatog kulturnog nasljeđa, s ciljem povećanja nivoa znanja prije svega kod bošnjačke omladine u Crnoj Gori, a zatim i cjelokupnog društva.

Naslov knjige BOŠNJACI U CRNOJ GORI

Knjiga je formata A4 uspravno

Naslovnica treba da bude originalna i lako prepoznatljiva

Biće izabran i nagrađen samo jedan rad

Jedan autor može poslati najviše tri rada

Autor izabranog rada je saglasan da izvrši korekcije naslovnici po eventualnom zahtjevu

Nagrada za najbolji rad je Plaketa i novčani dio u iznosu od 100 eura

Nagrađeni autor je saglasan da samim učešćem na konkursu/natječaju prenosi trajno sva autorska prava na naslovnicu na suizdavače knjige Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori i NVO Avlija iz Rožaja

Pravo učešća imaju svi autori koji poznaju grafički dizajn ili samo imaju dobre ideje

Konkurs je otvoren do 1. aprila 2023. godine.

Rezultati konkursa će biti objavljeni 15. aprila 2023. godine

Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori i NVO Avlija zadržavaju pravo da ni jedan rad ne prihvate

Za više informacija možete se obratiti na e-mail: avlija.konkurs@gmail.com na koji se i šalju radovi

Slične vesti