1.6 C
Belgrade
01/02/2023
Srbija vizuelne umetnosti

Konkurs za izlaganje umetnickih projekata // galerija O3ONE

O3ONE raspisuje KONKURS za umetničke projekte iz oblasti arhitekture, dizajna i savremene umetnosti (instalacija, video rad, fotografija, mixed media, performans), koji će se realizovati u 2012. godini, u prostoru O3ONE-a. Pravo učešća na konkursu imaju: domaći i strani autori/grupe autora i institucije/udruženja građana.
Konkursni projekti treba da nose visok stepen inovativnosti, i da doprinose unapređenju umetničke scene.

Prioriteti pri izboru projekata su:

 • konceptualna zasnovanost projekta
 • inovativnost postavke
 • interdisciplinarni karakter
 • stepen osmišljenosti sa mogućnošću uspešne realizacije

Konkursni materijal je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na adresu info@o3one.rs , od 01. septembra do 20. septembra 2011. godine
Konkursni materijal treba da sadrži:

1. FORMULAR, koji se može ovde preuzeti Formular

2. BIOGRAFIJU:

 • CV do 500 reči
 • ZA KATEGORIJU ”SAVREMENA UMETNOST”: primere prethodno izlaganih radova – do tri samostalne i tri grupne izložbe. Za svaku izložbu potrebno je priložiti kratak koncept i do 10 fotografija ili do 3 minuta video materijala.
 • ZA KATEGORIJE ”ARHITEKTURA” i ”DIZAJN”: izbor iz portfolia radova – do 3 rada (realizovanih, prototipova i nerealizovanih radova). Za svaki realizovani rad priložiti do 3 fotografije ili do 30” (sekundi) video materijala, a za svaki nerealizovani rad priložiti do 3 grafička priloga (skice, 3D modela) ili max 30” (sekundi) video animacije. Ukoliko je autor učestvovao na samostalnim ili grupnim izložbama, priložiti ilustracije javnih nastupa – do tri izložbe. Za svaku izložbu priložiti do 5 fotografija ili do 1’ (minut) video materijala.

3. PREDLOG PROJEKTA:

 • Naziv
 • Sinopsis
 • Fotografije ili skice pojedinačnih elemenata postavke
 • Skicu ili 3D animaciju postavke u galeriji
 • Tehničku specifikaciju (medij, dimenzije radova, trajanje radova, materijal)
 • Tehničku listu (materijalni i ljudski resursi i vreme potrebno za realizaciju).

Napomena:

 • Konkursni projekat ne sme biti prethodno izlagan/objavljivan u Beogradu;
 • O3ONE ne snosi troškove produkcije radova, ali može učestvovati u koprodukciji određenih izabranih projekata;
 • Svi projekti moraju biti izvodljivi već od januara 2012. godine;
 • O3ONE obezbeđuje prostor, promociju i medijsku podršku projekta;
 • Konkursni materijal se ne vraća
 • KONKURSNI MATERIJAL SE DOSTAVLJA ISKLJUČIVO U ELEKTRONSKOM FORMATU, PRIJAVE DONETE NA CD-u NEĆE BITI UZIMANE U OBZIR

Raspodela termina izabranih projekata i potpisivanje ugovora biće obavljeno do kraja 2011. godine.
Detaljno objašnjenje pojedinih stavki iz propozicija možete naći na sajtu. Nepotpun konkursni materijal ili materijal koji je stigao nakon naznačenog roka neće biti razmatran.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na adresu: info@o3one.rs

Dodatna objašnjenja preuzmite ovde.

Slične vesti