6.5 C
Belgrade
27/03/2023
region Srbija vizuelne umetnosti

Konkurs za izlagačku 2016. godinu

art55(Prijave se primaju do 15. oktobra 2015. godine)
Galerija art55 raspisuje konkurs za izložbe i druge umetničke projekte za izlagačku sezonu 2016. Pravo učešća na konkursu imaju domaći i strani autori/grupe autora.
Popunjenu prijavu za konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti do 15. oktobra 2015. godine na adresu: Galerija art55, Ćirila i Metodija 17a, 18000 Niš, ili poslati na E-mail: galerija@art55.rs
Dokumentacija
• Lični podaci(kontakt adresa, telefon i E-mail)
• Detaljna umetnička biografija
• Koncept umetničkog projekta
• Tehnički opis umetničkog projekta(dimenzije radova, materijal, tehnički, materijalni i ljudski resursi)
• Potrebno je dostaviti 10 reprodukcija radova koji se predlažu za izložbu sa naznačenim dimenzijama, tehnikom i godinom nastajanja(materijal može biti na fotografijama ili na CD-u, u JPG formatu)
• Katalozi sa samostalnih i grupnih izložbi ili po najmanje 5 fotografija radova sa izložbi
Konkurs traje do 15. Oktobra 2015. godine. Dostavljene prijave razmatraće Programski savet Galerije art55, a rezultati će biti poznati do 31. oktobra 2015. godine.
Napomena:
Nepotpun konkursni materijal ili materijal koji je stigao nakon naznačenog roka neće biti razmatran.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.
Programski savet Galerije art55

Kontakt:
Galerija art55
Ćirila i Metodija 17a
18000 Niš
Tel: 018 240307
E-mail: galerija@art55.rs
Web: www.art55.rs

Radno vreme galerije:
radnim danom: 09.30 -19.00h, subotom: 09.30-14.00h

Slične vesti