26.1 C
Belgrade
10/06/2023
Srbija vizuelne umetnosti

Konkurs za izlagačku 2014. godinu Galerije art55 iz Niša

Logo art55(Prijave se primaju do 20. Oktobra 2013. godine)

Galerija art55 raspisuje konkurs za izložbe i druge umetničke projekte za izlagačku sezonu 2014. Pravo učešća na konkursu imaju domaći i strani autori/grupe autora.

Popunjenu prijavu za konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti do 20. Oktobra 2013. godine na adresu: Galerija art55, Ćirila i Metodija 17a, 18000 Niš, ili poslati  na E-mail: galerija@art55.rs

Dokumentacija

  • Lični podaci(kontakt adresa, telefon i E-mail)
  • Katalozi sa samostalnih i grupnih izložbi ili po najmanje 5 fotografija radova sa izložbi
  • Detaljna      umetnička biografija
  • Koncept      umetničkog projekta
  • Tehnički      opis umetničkog projekta(dimenzije      radova, materijal, tehnički, materijalni i ljudski resursi)
  • Potrebno je dostaviti 10 reprodukcija radova koji se predlažu za izložbu sa naznačenim dimenzijama, tehnikom i godinom nastajanja(materijal može biti na fotografijama ili na CD-u, u JPG formatu)

Konkurs traje do 20. Oktobra 2013 godine. Dostavljene prijave razmatraće Programski savet Galerije art55, a rezultati će biti poznati do 04. Novembra 2012. godine.

Napomena:

Nepotpun konkursni materijal ili materijal koji je stigao nakon naznačenog roka neće biti razmatran.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Slične vesti