9.1 C
Belgrade
27/03/2023
Srbija vizuelne umetnosti

Konkurs za Drugo međunarodno bijenale u umetničkom crtežu

dusan starcevicМеморијална галерија „ ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“ у саставу
УГ „ЧИСТО МЕСТО“ Синђелићева 9, 11420 Смедеревска Паланка
ТР. 330-50000129-17; ПИБ 103819885; Мат.бр. 17626795
e-mail: memgaldusan@gmail.com
Facebook strana:Mеморијална галерија “ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“
Тел. 060-3137388 Слађана Старчевић
060-3185922 Влада Старчевић

O B J A V LJ U J E

K O N K U R S
za
DRUGO MEĐUNARODNO BIJENALE U UMETNIČKOM CRTEŽU
Pravo učešća imaju osobe od 18 – 40.godina.
Rok za dostavu radova je 15.12.2015. na adresu „ČISTO MESTO“, Sinđelićeva 9, 11420 Smederevska Palanka.
Umetnički savet Memorijalne galerije „DUŠAN STARČEVIĆ“ će izabrati radove i rezultati konkursa će biti objavljeni 16.01.2016. Izabrani učesnici će biti obavešteni e-mailom.
Otvaranje Bijenale će se održati 03.04.2016. u 19 časova.
Izložba će biti otvorena do 03.05.2016. Učesnici su u obavezi da pošalju 2(dva) crteža koja nisu izlagana u poslednje 2(dve) godine.
Na poleđini crteža dostaviti: ime i prezime autora, naziv crteža i godinu nastanka.
Uz priložene radove dostaviti kraću biografiju i dokaz o uplati. Dinarsku uplatu izvršiti na TR „ČISTO MESTO“ 330-50000129-17; svrha uplate:participacija za bijenale; poziv na broj 13052011. Za deviznu uplatu zatražiti instrukcije na e-mail: memgaldusan@gmail.com
Participaciju za prijavu na konkurs iznosi 1.500,00(hiljadupetstodinara) za Srbiju, a za inostranstvo 30(trideset)eura.
Nagrađeni crteži ostaju u vlasništvu Memorijalne galerije „DUŠAN STARČEVIĆ“, a ostali se vraćaju o trošku autora.
Memorijalna galerija „DUŠAN STARČEVIĆ“ je u obavezi da izabranim učesnicima obezbedi po 1(jedan) katalog i medijsku promociju.

Memorijalna galerija „DUŠAN STARČEVIĆ“ dodeljuje sledeće nagrade:
– Prva nagrada: Samostalna izložba u Memorijalnoj galeriji „DUŠAN STARČEVIĆ“
– Druga nagrada: Nagrada sponzora
– Treća nagrada: Nagrada sponzora
– Nagrada galerije: Nagrada sponzora

Slične vesti