4.6 C
Belgrade
31/01/2023
Crna Gora proza region satira

Konkurs za dodjelu književne nagrade „Vuko Bezarević“

Na osnovu člana 5. Zakona o kulturi (Sl.list CG, br. 49/08) i  člana 18. stav 1. alineja 3, 4 i 5. Odluke o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave Opštine Pljevlja (Sl.list CG-opštinski propisi 5/12) Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja, donio je:

K O N K U R S za dodjelu književne nagrade „Vuko Bezarević“,  za 2012. godinu

I

                Utvrđuje se Konkurs za dodjelu književne nagrade „Vuko Bezarević“ koja se dodjeljuje za najbolju neobjavljenu satiričnu priču sa prostora bivše SFRJ, za 2012. godinu.

II

                Konkurs se raspisuje povodom organizacije tradicionalne kulturne manifestacije : XXVI Dani humora i satire „Vuko Bezarević“, koja će se održati u prvoj polovini mjeseca juna 2012. godine u Pljevljima.

III

                Nagrada se sastoji od Plakete, novčanog iznosa 400,00 evra i učešća u manifestaciji.

IV

                Pravo učešća na Konkursu ima svako fizičko lice sa prostora bivše SFRJ.

                Mogu se dostaviti najviše tri neobjavljene satirične priče, dužine do dvije kucane strane sa ekvivalentom veličine slova 10 – 12, Times New Roman fonta, potpisane šifrom.

V

                Konkurs je otvoren do 1. juna 2012. godine.

                Prispjeli radovi dospjeli nakon utvrđenog roka neće se uzeti u obzir.

VI

Radovi se dostavljaju na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti; ul. Kralja Petra I br. 48; 84210 Pljevlja, Crna Gora.

Priče se mogu dostaviti i elektronskim putem na: danihumora@gmail.com

                Rješenje šifre se dostavlja isključivo u posebnoj koverti.

VII

Administrativni poslovi vezani za raspisivanje Konkursa vršiće se u Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja.

Za odlučivanje po Konkursu imenovaće se tročlani žiri.

Sve informacije se mogu dobiti na telefom : 00382 – 52 – 300-047 svakim radnim danom od 12-15 h Ili putem maila: danihumora@gmail.com

                                                                                                     SEKRETAR                                                                                                                                                                                           Slavica Krstajić,sr

Slične vesti

1 comment

JedanOdOnihŽivota 11/04/2012 at 13:50

Kakva koverta ako se šalje mail-om?

Comments are closed.