0.5 C
Belgrade
28/01/2023
Bosna i Hercegovina konkursi za objavljena dela poezija region

KONKURS ZA DODJELU KNjIŽEVNE NAGRADE „ALEKSA ŠANTIĆ“

SPKD  „PROSVJETA“ – GRADSKI ODBOR MOSTAR POVODOM ODRŽAVANjA „ŠANTIĆEVIH VEČERI POEZIJE“  2012. GODINE raspisuje KONKURS ZA DODJELU KNjIŽEVNE NAGRADE  „ALEKSA ŠANTIĆ“

Književna nagrada “Aleksa Šantić” na osnovu odluka Skupštine opštine Mostar, od decembra 1968. godine, i Upravnog odbora SPKD „Prosvjeta“ – GO Mostar, od 30. januara 2012. godine, dodjeljuje se svake treće godine.

Pravo učešća na konkursu imaju pjesnici sa zbirkom (zbirkama) pjesama objavljenih u Bosni i Hercegovini, regionu i rasijanju. Nagrada može da se dodijeli i za životno djelo ili stvaralački opus.

Pravo predlaganja imaju autori, izdavači, udruženja književnika i pojedinci.

Predlagač knjigu (knjige) pjesama treba dostaviti u pet primjeraka na adresu:

SPKDProsvjeta“ – Gradski odbor Mostar

Ul.  Konak br. 7

88000 Mostar

sa naznakom: za književnu nagradu „Aleksa Šantić“

Nagrada se sastoji od Šantićevog šešira i štapa, te novčanog dijela u iznosu od 5.000 KM (pet hiljada konvertibilnih maraka). Nagrada će biti uručena na „Šantićevim večerima poezije“ 2012. godine.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 1.8.2012, a žiri će svoju odluku saopštiti na završnoj večeri „Šantićevih večeri poezije“ 2012. godine.

Primjerci dostavljenih knjiga ne vraćaju se predlagaču.

Sve dodane informacije možete dobiti na brojeve telefona: +387 63/ 484-874,         +387 63/ 715-143 i +387 36/ 981-183.

Mostar, 2.2.2012. g.

Upravni odbor Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“ – Gradski odbor Mostar je na svojoj sjednici u Mostaru, od 30. januara 2012. godine, donio

 ODLUKU

o književnoj nagradi „Aleksa Šantić“

 I

 Nagrada „Aleksa Šantić“ dodjeljuje se za poeziju objavljenu na srpskom jeziku i jezicima Južnih Slovena.

 II

 Nagradu dodjeljuje SPKD „Prosvjeta“ – GO Mostar (član 10. Pravilnika o održavanju Šantićevih večeri poezije).

 III

 Nagrada se dodjeljuje svake treće godine, a sastoji se od novčanog iznosa i Šantićevog šešira i štapa.

 IV

Nagradu obezbjeđuje Upravni odbor SPKD „Prosvjeta“ – GO Mostar.

 V

Upravni odbor SPKD „Prosvjeta“ – GO Mostar imenuje stručni žiri za dodjelu književne nagrade „Aleksa Šantić“.

 VI

Materijalne troškove i neophodne uslove za rad žirija obezbjeđuje Upravni odbor SPKD „Prosvjeta“ – GO Mostar.

 Predsjednik UO SPKD „Prosvjeta“ – GO Mostar

Prof. dr Aleksandar Ratković

PRAVILNIK ŠANTIĆEVIH VEČERI POEZIJE

Član 1

Šantićeve večeri poezije su kulturno-umjetnička manifestacija regionalnog karaktera koja okuplja književne stvaraoce i umjetnike bivše Jugoslavije i šire.

 Član 2

 Šantićeve večeri poezije (u daljem tekstu: Večeri) održavaju se od 1969. godine. U kontinuitetu njeguju tradiciju obilježavanja sjećanja na pjesnika Aleksu Šantića od 1925. godine do danas. Organizuju se svake godine kao višednevna kulturno-umjetnička manifestacija.

 Član 3

 Sjedište Večeri je u Mostaru, a dio programa se održava i u Nevesinju (drugoj kući pjesnika Alekse Šantića), gdje su se Večeri održavale od 1992. do 2007. godine kada je zbog ratnih i poslijeratnih okolnosti održavanje Večeri u Mostaru bilo onemogućeno. Posebnom odlukom Upravnog odbora manifestacije dio programa Večeri se može održavati i u drugim gradovima Hercegovine.

 Član 4

 Večeri podstiču i afirmišu srpsku kulturu i umjetnost Mostara i Hercegovine i doprinose izgradnji jedinstvenog kulturno-umjetničkog nasljeđa svih naroda koji na ovom prostoru vijekovima žive.

 

Član 5

Večeri organizuje Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ – Gradski odbor Mostar, čiji Upravni odbor organizuje manifestaciju ili posebnom odlukom imenuje organizacioni tim zadužen za pripremanje i realizovanje Večeri.

U organizaciji Večeri učestvuju i Srpsko pjevačko društvo „Gusle“ Mostar i Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ – Opštinski odbor Nevesinje.

 Član 6

Upravni odbor SPKD „Prosvjeta“ – GO Mostar (u daljem tekstu: Odbor) donosi Pravilnik, utvrđuje program Večeri, donosi finansijski plan prihoda i rashoda Večeri, odlučuje o datumu održavanja manifestacije i rješava prigovore i žalbe.

 Član 7

 Odbor donosi odluke na sjednicama većinom glasova prisutnih članova Odbora. Sjednice zakazuje predsjednik ili potpredsjednici u dogovoru sa predsjednikom Odbora.

 Član 8

 Zapisnici održanih sjednica, bilješke i ostali materijali čuvaju se u arhivi SPKD „Prosvjeta“ – GO Mostar.

 Član 9

 Odbor se brine o ostvarivanju programa manifestacije, određuje učesnike, stara se o izvršenju finansijskog plana i podnosi izvještaj o svom radu Glavnom odboru SPKD „Prosvjeta“ BiH u Sarajevu i dobrotvorima i institucijama koje materijalno  pomažu Večeri.

 

Član 10

 Svake treće godine, u sklopu Večeri, uručuje se književna nagrada „Aleksa Šantić“ za poeziju, koju dodjeljuje SPKD „Prosvjeta“ – GO Mostar, a po odluci stručnog žirija kojeg imenuje Odbor.

 Član 11

 Sredstva za organizaciju Večeri obezbjeđuju se od dobrotvora i institucija koje finansiraju projekte kulture i umjetnosti.

 Član 12

 Sredstva Večeri koriste se prema finansijskom planu za ostvarenje programa.

 Član 13

Izmjene i dopune Pravilnika Večeri vrše se po postupku po kojem su i usvojena.

 Član 14

Tumačenje Pravilnika daje Odbor.

Pravilnik je usvojen na sjednici Odbora, 30. januara 2012. godine, u Mostaru.

 

Predsjednik Odbora

Prof. dr Aleksandar Ratković

Slične vesti

2 comments

Lucija Tasić 22/04/2012 at 21:02

Poštovani,
Zanima me da li za Vaš konkurs dolaze u obzir knjige dečije poezije.

S poštovanjem
Lucija Tasić

Comments are closed.